Azylový dům

Nízkoprahový klub

Sociálně-právní poradna

Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80

Mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež UličníkUličník je unikátní streetworková forma ambulantní služby pro děti a mládež známé jako Klub R-Mosty. Vybavení a služby nízkoprahového Klubu se od května 2014 rozšiřují do ulic Žižkova, aby dětem a mládeži nabídly podporu na jejich cestě k dospělosti. S prvními investicemi a měsíci provozu nám pomohl zejména program Prevence kriminality Městské části Praha 3, který dodnes zůstává jedním z jejích hlavních donátorů.

Zařízení poskytuje své služby v přirozením prostředí klientů. V parku se uživatelé našich služeb vyskytují běžně. Navázání kontaktu v tomto prostředí přináší více autentického materiálu, který mohou pracovníci zpracovat a přeměnit ho v materiál výchovný. Přispívají tak k ozdravení nepříznivé situace klientů. Klienti se nemusí bezcílně procházet po ulicích Žižkova. Snižujeme příležitost ke konfliktům, které vyplývají z prožitku nudy, který je u klientů typický. Nabízíme jim naše volnočasové vybavení i sociálně-pedagogické služby během jejich volného času. Nabízíme naše služby dalším zájemcům, kteří se v místě pohybují. Získáváme nové kontakty. Veřejnost může živě vidět způsob práce s rizikovou mládeží a přímo kontaktovat pracovníky zařízení. Seznamujeme širokou veřejnost s principy naší služby.

Pravidla provozu

Kapacita vymezeného prostoru je stanovena na 15 klientů + 2 pracovníky NZDM. Dvojice pracovníků zajistí plynulý provoz i jeho bezpečí.

Cílová skupina

Služby NZDM mohou čerpat pouze děti a mládež od 10 do 21 let (vymezeno Veřejným závazkem zařízení). Pracovníci poskytnou návazné služby, zejména informační služby a základní sociální poradenství, i dalším osobám, které o ně projeví zájem. Osoby mimo věkové vymezení cílové skupiny nemohou využívat volnočasové vybavení.

Bezpečí klientů, veřejnosti i prostoru

Služby NZDM jsou ze zákona pojištěny proti škodám způsobeným nedbalostí pracovníků (a to i při výkonu dohledu nad dětmi). Pravidla provozu NZDM vymezují způsob zacházení s majetkem NZDM a podle přiměřené míry porozumění těmto pravidlům nesou zodpovědnost za své úkony děti, mladiství i dospělí. Pravidla jsou součástí uzavírané smlouvy s klienty. NZDM odpovídá i za škody na zdraví. Za škody na jiném (městském) majetku je zodpovědná každá osoba za sebe, tato zásada není regulována pravidly NZDM.

Běžná pravidla NZDM

 • Respektujeme se navzájem (Máš právo na pomoc od pracovníků NZDM. Všichni přítomní respektují poslání NZDM jako sociální služby pro mládež. Respektujeme vzhled, názory i vyznání. Chováme se k sobě navzájem slušně.)
 • Uklízej a nenič (Udržujeme pořádek v parku. Všechny odpadky patří do koše. K vybavení se chováme šetrně a neničíme ho. To samé platí i k osobnímu majetku každého návštěvníka.)
 • Žádné drogy a jiné návykové látky (Ve vymezeném prostoru je zakázáno jakékoliv užívání návykových látek. Čerpání služby pod vlivem není zakázáno, pracovníci jsou v těchto podmínkách schopni situačně intervenovat.)
Kontakty klubu
Mgr. Tomáš RezekVedoucí nízkoprahového klubu pro děti a mládež+420 604 134 233
Pracovníci klubuJen v provozních hodinách+420 702 019 556
Provozní hodiny terénní služby - autobusu Uličník
Školní rok - úterý (nám. Jiřího z Poděbrad)13:00 – 18:00
Letní prázdniny - pondělí a úterý13:00 – 18:00
Dokumenty klubu
Veřejný závazekverejny_zavazek_klub.pdf380 kB
Leták Klubu R-MostyLetak_ulicnik.pdf1,2 MB
 • NZDM R-Mosty jsou členy profesní asociace Č.A.S. – Česká asociace streetwork, kde můžete najít další informace o fungování nízkoprahových klubů v ČR.

Nízkoprahový klub nesupluje školu ani školní družinu a nezodpovídá za pobyt klientů před a po ukončení pobytu v klubu. Zodpovědnost za klienty během pobytu v klubu se řídí pouze podle platného občanského a trestního zákoníku ČR. Celé znění pravidel naší služby, práv a povinností nás i našich klientů a další užitečné informace najdete v dokumentu Veřejný závazek.


OPPA projekt 5. patro

3. 9. 2013

5. patro

Od 1.7. 2013 jsou R-Mosty součástí projektu ESF OPPA s názvem 5. patro. V projektu jsou nám svěřeny aktivity doučování dětí, rozšířená nabídka našeho Nízkoprahového klubu (budeme moci zprostředkovávat a platit lektory, nabízet pracovní stáže - kvalifikované brigády - a také vzdělávat učitele ZŠ a SŠ Havlíčkovo náměstí. Pro více informací kontaktujte Tomáše Rezka na mailu: tomas@r-mosty.cz nebo čísle 222 581 241. Aktuální informace o projektových aktivitách a nabídky stáží i doučování najdete na facebookovém profilu Nízkoprahového klubu


Aktuality nízkoprahového klubu

Vítězství v Antifetfestu 2017

26. 4. 2017

Vítězství v Antifetfestu 2017

Klienti NZDM R-Mosty natočili v našem klubu preventivní osvětový klip, jenž uspěl v obvodní soutěži filmového festivalu Antifetfest. Srdečně gratulujeme.
Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

21. 9. 2016

Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

R-Mosty, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Kontaktní pracovník do NZDM Klub R-Mosty (Praha-Žižkov).

Výše úvazku 0,4 na DPČ. Nástup na pozici od 1. ledna 2017


Náplň práce:
Přímá kontaktní práce s dětmi a mládeží od 10 do 18 let.

Poradenská práce a rozhovory

Vzdělávání, výchova, osvěta a prevence

Volnočasové aktivity, práce se skupinou

Vedení dokumentace klientů

Podíl na údržbě klubové místnosti

Příležitostně účast na akcích společnosti R-Mosty

Upozorňujeme, že tato pozice nesouvisí se zájmovými kroužky pro děti, ale jedná se o odbornou sociální práci.

Dále nabízíme:

 • Týmové i individuální supervize, metodické vedení, intervize

 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zázemí zkušené a etablované organizace
 • Požadujeme:
 • Schopnost empatické komunikace
 • Osobní zralost a stabilitu, zodpovědný přístup
 • Aktivitu při rozvoji služby
 • Vzdělání na pozice pracovníka v sociálních službách nebo sociálního pracovníka (podle zákona 108/2006 Sb.)
 • Čistý trestní rejstřík
 • Schopnost práce v týmu
  Výhodou:
 • Psychoterapeutický nebo příbuzný výcvik, další akreditované vzdělání
 • Zkušenosti z podobných zařízení (standardizované NZDM, otevřené kluby…), zkušenost s romskými klienty
 • Řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
 • Další dovednosti (hudební, výtvarné, sportovní, technické atp.)
 • Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
  Strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis
  Posílejte e-mailem na: tomas@r-mosty.cz
  Zájemci, kteří splňují základní požadavky budou pozvání k ústnímu výběrovému řízení do sídla organizace (Blahoslavova 4, Praha 3). Výběrové řízení bude ukončeno, jakmile bude vybrán vhodný uchazeč. Další informace na tel.: 604 134 233, Tomáš Rezek, www.r-mosty.cz


  Konec projektu OPPA - 5.patro

  24. 9. 2015

  Konec projektu OPPA - 5.patro

  Přestože pokračuje vypořádání připomínek závěrečné zprávy projektu ze strany MHMP, můžeme se pravděpodobně pochlubit nadstandardním splněním podmínek výše nadepsaného projektu, jenž jsme realizovali se ZŠ Havlíčkovo náměstí/Cimburkova od roku 2013 do letošního března. R-Mosty měly na starosti vzdělávání pedagogů, doučování a stáže v zaměstnání pro romské žáky a studenty. Celkem jsme s kolegy podpořili úspěšně 212 osob (dětí i učitelů). Některé aktivity byly přitom pro obě skupiny zcela nové. Výstupy a metodiku k projektu si můžete stáhnout v sekci Ke stažení v levé části menu. Děkujeme ESF i magistrátu za podporu a spolupráci.


  

  Nový hudební klip z klubu R-Mosty

  20. 4. 2015

  Nový hudební klip z klubu R-Mosty

  Lektor NZDM R-Mosty, MC Henry D, a dva talentovaní mladíci odtamtéž natočili moderní verzi bluesové klasiky Ain´t no sunshine. Jak se jim to povedlo můžete zhodnotit na linku níže: https://www.youtube.com/watch?v=2hf1I4KIOnI Hudební aktivity jsou součástí našeho NZDM díky dlouhodobé podpoře ze strany Ministerstva kultury a dalších donorských subjektů.


  Nový Uličník v akci

  16. 4. 2015

  Nový Uličník v akci

  Počínaje březnem obnovili jsme projekt Nízkoprahového autobusu našeho NZDM klubu R-Mosty. Naše "nová stará" Karosa přivítala své klienty tradičně na náměstí Jiřího z Poděbrad a nabídla lepší zázemí a důvěrné prostředí pro nízkoprahovou práci s dětmi a mládeží. Projekt autobusu Uličník pořádáme ve spolupráci s Městskou částí Prahy 3 a pražským Magistrátem. Kromě Jiřího z Poděbrad se chystáme parkovat i na Chelčického náměstí, U Vinohradského hřbitova a nově také v jižní části Jarova.


  R-Mosty na veletrhu

  14. 6. 2014

  R-Mosty na veletrhu

  12.6.2014 jsme veřejnosti prezentovali nejen stávající soc. služby R-Mostů, ale i zánovní mobilní Nízkoprahový klub "Uličník" alias Karosa 735, který od dubna funguje jako terénní forma našeho NZDM v lokalitách vinohradské části Prahy 3. Více o veletrhu zde: http://www.praha3.cz/noviny/neziskovy-sektor/den-plny-barev-predvedl-pestrou-paletu.html


  Letní mobilní NZDM Klub !

  9. 7. 2013

  Letní mobilní NZDM Klub !

  Po mnoha letech pokusů, jak atraktivizovat letní provoz našeho Klubu pro děti a mládež, jsme přišli s myšlenkou pojízdného klubu. Je vždy tam, kde se přirozeně vyskytují klienti. Letos nejvíce na Kostnickém náměstí Prahy 3. Klub R-Mosty od 1. července 2013 rozjel unikátní projekt na léto: Letní klub v ulicích Žižkova. Ambulantní služba přibrala některé prvky streetworku a vyrazila do terénu mezi své uživatele. Klub můžete potkat na Kostnickém náměstí v Praze 3 v nákladním automobilu, který poskytuje zázemí pro služby i volnočasové aktivity. Pracovníky mohou kontaktovat i ostatní obyvatelé Prahy s poptávkou po sociálních službách na Žižkově. Otevírací doba je každý týden od pondělí do čtvrtka, od 13 do 19 hodin.  Naposledy upraveno 16. 10. 2014 v 20:33:49 uživatelem Ondřej Smíšek

  

  KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

  Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

  Příspěvek na účet

  Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet 4200148948/6800. Předem Vám velice děkujeme!

  Nabídka přepravy osob

  Nabízíme nevyužitou kapacitu našeho mikrobusu Hyundai H1 (7+1 míst) za příznivých podmínek k využití.

  Nabídka stěhování

  Nabízíme nevyužitou kapacitu našeho dodávkového vozu Renault Master za příznivých podmínek k využití.

  Opravy motorových vozidel, poradenství a diagnostika

  Opravy osobních a užitkových aut

  Sociální sítě

  © 2006–2019 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

  UbiQue Webs