Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80

O násOPATŘENÍ SLUŽEB R-Mosty, z.s vzhledem ke karanténě v ČR

Vážení návštěvníci, klienti, kolegové, věnujte prosím pozornost následujícím informacím.

1) AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V MLADÉ BOLESLAVI - základní provoz zůstává nezměněn. Jsou do odvolání zrušeny návštěvy. Klienti a klientky fakultativního projektu Dobré bydlo získají informace rovněž od projektových zaměstnanců v Azylovém domě R-mosty. Více aktuálních informací Vám sdělí pracovníci AD na telefonu 326 723 005 nebo nonstop na 602 399 836

2) Komunitní centrum HUSITSKÁ - aktuální informace k omezení provozu naleznete u Suterénu zde:https://www.husitska.eu/suteren/ a u Aktivizačního prostoru (1.NP) zde: https://www.husitska.eu/oteviraci-doba/ ovšem POZOR! kapacita AP je OMEZENA NA 6 OSOB včetně personálu. Výdej potravin zůstává nezměněn.

3) Výdej potravin v sídle R-Mosty, z.s. připadající na 20.3.2020 zůstává rovněž nezměněn. Platí ovšem POUZE pro objednané klienty s rezervací.

4) Informace ke službám Odborného sociálního poradenství (včetně právního poradenství a insolvence) a Nízkoprahového klubu pro děti a mládež R-mosty jsou ke shlédnutí na této stránce v samostatných přílohách. Streetworková forma NZDM (Bus Uličník) zatím není z obdobných důvodů v provozu.

5) Férové bydlení - od 16. 3. 2020 do odvolání je změněn způsob individuálního poradenství (konzultací). Tyto budou probíhat na základě předchozí tel. konzultace a po domluvě s ohledem na aktuální situaci. (Prioritně se budou uskutečňovat konzultace s klienty FB/zájemci) bez přítomnosti nezletilých osob v prostorech organizace R-Mosty, z.s. Konzultace v domácnosti (nájemní byt) budou probíhat po telefonické domluvě. Ostatní pracovní setkání pracovníků projektu FB s pracovníky jiných organizací/institucí probíhají nezměněně.

O změně všech aktuálních pravidel u služeb Vás budeme informovat prostřednictvím těchto stránek.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem hodně zdraví a klidné dny
R-Mosty, z.s.


Posláním zapsaného spolku R-Mosty je profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v České republice, včetně poskytování konzultačních a poradenských služeb, vzdělávání dětí, dospělých i učitelů. V roce 1992 byla organizace založena jako Nadace Mosty, od roku 1996 nese název Občanské sdružení R-Mosty. Činnost vyvíjí od svého založení v roce 1992.

R-Mosty, z.s. se v současnosti věnují zejména práci s lidmi ohroženými sociálním vyloučením, s osobami v krizi, rodinami s dětmi, mládeží a pomoci osobám bez přístřeší. Etnická příslušnost není podmínkou přijetí do služeb.

 • Programy sociální prevence pro děti a mládež a podpora jejich vstupu na trh práce (nízkoprahová zařízení)
 • Odborné sociální poradenství, včetně právní asistence a Job Clubu pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
 • Azylový dům pro matky s dětmi

Probíhajícími aktivitami organizace jsou v současnosti:

 • Nízkoprahový klub pro děti a mládež včetně terénní formy autobusu Uličník, je určen širší cílové skupině dětí 10 - 18 let)
 • Sociální a právní poradenství, včetně terénního sociálního poradenství
 • Azylový dům pro matky s dětmi
 • Vzdělávací programy pro učitele a děti základních škol (inkluze romských žáků) a pro sociální pracovníky a referenty úřadů
 • Komunitní centrum Husitská - místo setkávání lidí bez přístřeší, lidí v krizi, ale i běžných rezidentů z lokality, studentů, žádků a rodin
 • Férové bydlení - sociální realitní agentura (www.ferovebydleni.cz)
 • Humanitární činnost - distribuce potravin pro rodiny a jednotlivce ohrožené hlubokým sociálním vyloučením
 • Systémové projekty sociálního bydlení - odborná asistence v obcích, které chtějí ukončovat bezdomovectví
Statutáři organizace
Michal GrundzaPředseda výboru
Mgr. Barbora ŠebováČlenka výboru
Jana TrombikováČlenka výboru
Mgr. Jakub ČihákŘeditel
PhDr. Andrej Sulitka, CSc.Člen výboru


KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

Příspěvek na účet

Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet 4200148948/6800. Předem Vám velice děkujeme!

Sociální sítě

© 2006–2020 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

UbiQue Webs