Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80OPATŘENÍ SLUŽEB R-Mosty, z.s vzhledem ke karanténě v ČR

Vážení návštěvníci, klienti, kolegové, věnujte prosím pozornost následujícím informacím

1) Azylový dům pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi- základní provoz zůstává nezměněn. Jsou do odvolání zrušeny návštěvy. Klienti a klientky fakultativního projektu Dobré bydlo získají informace rovněž od projektových zaměstnanců v Azylovém domě R-mosty. Více aktuálních informací Vám sdělí pracovníci AD na telefonu 326 723 005 nebo nonstop na 602 399 836

2) Komunitní centrum HUSITSKÁ - aktuální informace k omezení provozu prostoru Suterén komunitního centra a aktuální informace k pracovní době Aktivizačního prostoru (1.NP). POZOR! upozorňujeme, že kapacita aktivizačního prostoru je OMEZENA NA 6 OSOB včetně personálu. Výdej potravin zůstává nezměněn.

3) Výdej potravin v sídle R-Mosty, z.s. připadající na 20.3.2020 zůstává rovněž nezměněn. Platí ovšem POUZE pro objednané klienty s rezervací.

4) Sociálně právní poradna - informace ke službám Odborného sociálního poradenství / včetně právního poradenství a insolvence naleznete na tomto odkazu v PDF.

5) Nízkoprahový klub pro děti a mládež - Informace o Nízkoprahovém klubu pro děti a mládež R-mosty jsou ke shlédnutí na tomto odkazu v PDF. Streetworková forma NZDM (Bus Uličník) zatím není z obdobných důvodů v provozu.

6) Férové bydlení - od 16. 3. 2020 do odvolání je změněn způsob individuálního poradenství (konzultací). Tyto budou probíhat na základě předchozí tel. konzultace a po domluvě s ohledem na aktuální situaci. (Prioritně se budou uskutečňovat konzultace s klienty FB/zájemci) bez přítomnosti nezletilých osob v prostorech organizace R-Mosty, z.s. Konzultace v domácnosti (nájemní byt) budou probíhat po telefonické domluvě. Ostatní pracovní setkání pracovníků projektu FB s pracovníky jiných organizací/institucí probíhají nezměněně.

O změně všech aktuálních pravidel u služeb Vás budeme informovat prostřednictvím těchto stránek.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám všem hodně zdraví a klidné dny
R-Mosty, z.s.


R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR. Provozují tři registrované sociální služby — azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu a nízkoprahový klub pro děti a mládež. R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro odborníky z pomáhajících profesí, kulturní projekty a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání. Rovněž od roku 2012 distribuujeme v rámci humanitární činnosti potraviny pro nejohroženější rodiny a jednotlivce, pomáháme jim s vybavováním domácnosti i stěhováním. Jsme členy Valné hromady Potravinové banky Praha, členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace streetwork

 • Azylový dům
 • Nízkoprahový klub
 • Socálně-právní poradna
 • Vzdělávání
 • Kulturní projekty
 • Stěhování a doprava

Aktuality

Dar od společnosti 2N

20. 12. 2019

Dar 2N

Společnost 2N předala R-mostům dar v podobě zabezpečení a telekomunikace pro azylový dům v Mladé Boleslavi v hodnotě více než 60 tisíc korun. Velice děkujeme!

R-Mosty se staly členy výboru S.A.D. ČR

12. 12. 2019

S.A.D. logo

R-Mosty byly schváleny výborem S.A.D. ČR za členy této odborné střešní organizace. Vážíme si tohoto členství a považujeme jej za prestižní v oblasti odborné diskuse o profesionální pomoci lidem v krizi, bez přístřeší a v nouzi obecně.

"S.A.D. ČR (Síť aktérů pro domov, z.s.) je nositelem tématu a garantem odborné diskuze v oblasti bezdomovství. Nastavuje a rozvíjí humánní udržitelné cesty k důstojnému bydlení a začlenění do společnosti. Spojuje organizace i jednotlivce, s nimiž vytváří prostor pro poznávání, osvětu a hledání možností prevence a řešení bezdomovství."

Více na www.sad-cr.cz

Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

9. 12. 2019

Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

R-Mosty, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Kontaktní pracovník do NZDM Klub R-Mosty (Praha-Žižkov).

Náplň práce:

 • Přímá kontaktní práce s dětmi a mládeží od 10 do 21 let.
 • Poradenská práce a rozhovory
 • Vzdělávání, výchova, osvěta a prevence
 • Volnočasové aktivity, práce se skupinou
 • Vedení dokumentace klientů
 • Podíl na údržbě klubové místnosti
 • Příležitostně účast na akcích společnosti R-Mosty

Upozorňujeme, že tato pozice nesouvisí se zájmovými kroužky pro děti, ale jedná se o odbornou sociální práci.

Dále nabízíme:

 • Týmové i individuální supervize, metodické vedení, intervize
 • Možnost pravidelného dalšího vz...

  

KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

Příspěvek na účet

Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet 4200148948/6800. Předem Vám velice děkujeme!

Sociální sítě

© 2006–2020 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

UbiQue Webs