Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80

Aktuality

Rozvoj služeb NDC

25. 11. 2022

Na konci listopadu jsme dokončili administrativně, stavebně i vybavením projekt "Rozvoj služeb NDC" financovaný z poslední dotační výzvy Operačního programu Praha - pól růstu.

Chceme touto cestou poděkovat jeho administrátorům na MHMP za skvělý přístup. Je upřímně škoda, že tento operační program, pro R-Mosty úspěšný celkem 3x, končí.

Díky této poslední dotaci dostali klienti NDC zázemí nového šatníku, praček, kuchyň; zaměstnanci pak konečně důstojné zázemí a nový prostor pro individuální konzultace.
Zemřela Pavlína Radlová, ředitelka Azylového domu R-Mosty

27. 3. 2022

Vážení kolegové, klienti a příznivci našich služeb, s lítostí v srdci Vám musíme oznámit, že nás navždy opustila naše kamarádka, přítelkyně a zároveň nejdéle sloužící kolegyně Pavlína Radlová.

Pavlína byla zakladatelkou sociální poradny R-mosty a vedoucí azylového domu R-mosty, silná bojovnice za lepší životy lidí v nouzi, Romů i Neromů, mužů, žen a zejména dětí.

Podlehla po dlouhé a statečné snaze ještě mezi námi zůstat.

Čest její památce i celému jejímu životu.


Nový projekt "Rozvoj NDC Husitská"

1. 3. 2022

V říjnu 2021 byl zahájen nový projekt podpořený z OPPPR nazvaný Rozvoj zázemí a služeb Nízkoprahového denního centra Husitská (CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002299), jehož cílem je rekonstrukce části objektu na adrese Husitská 114/74, 130 00 Praha 3 a pořízení vybavení pro poskytování sociální služby Nízkoprahového denního centra Husitská. Klienti služby tak budou od podzimu roku 2022 v rámci nabízených služeb využívat nově rekonstruované prostory.


Dobrovolník roku MČ Praha 3 2021 - David Schneider
více informací na stránkách NDC
www.husitska.eu/dobrovolnik
www.husitska.eu


Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

1. 8. 2021

R-Mosty podporují rodiny v bytech pro osoby v sociální tísni přidělených Magistrátem hlavního města Prahy v rámci projektu: Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039 je spolufinancován Evropskou unií.


Nízkoprahový klub pro děti a mládež

14. 5. 2021

Změna provozní doby NZDM Klub R-Mosty
Od pondělí 17. 5. se vzhledem ke zrušení distanční výuky na školách mění provozní doba NZDM. Nově bude platit tzv. letní otevírací doba, která je plánovaná do konce letních prázdnin, tj. do 31. 8. 2021.
Otevřeno bude vždy od pondělí do pátku od 12:00 do 17:00.


Nízkoprahové denní centrum
/ Komunitní centrum Husitská

1. 1. 2021

V lednu 2021 otevřely R-Mosty čtvrtou registrovanou sociální službu. Je jí Nízkoprahové denní centrum umístěné v prostorech Komunitního centra v Husitské ulici. Kromě servisu, na které jsou klienti KCH již zvyklí, rozšíří jeho portfolio o možnost stravy a celkové hygieny. Hlavním cílem služby je, za pomoci aktivit pracovníků a součinnosti klientů, zmírnění negativních dopadů života klientů na ulici. Jedná se hlavně o dopady na kvalitu života. Motivovat klienty k životní změně využitím metod sociální práce a aktivizaci potenciálů klientů.

NOVINKY: / testování na Covid-19 / každý pátek / 10.30 - 11.00 / www.husitska.eu/covid-19


Naše organizace je prostřednictvím NZDM Klub R-Mosty zapojena do projektu Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb - reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187 ...


Informace pro uživatele o změně provozní doby během vánočních svátků

18. 12. 2020

logo r-mosty

Během vánočních svátků bude Sociálně právní poradna R-Mosty zavřena, a to od 23. 12. 2020 do 1. 1. 2021. V případě potřeby se uživatelé mohou obrátit na pracovníky Komunitního centra Husitská (Husitská 74, Praha 3), informace o otevírací době naleznete zde: www.husitska.eu/oteviraci-doba/

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež /Klub R-Mosty/ mění provozní dobu takto: 23. 12. 2020 - zavřeno, v době od 28. 12. do 31. 12. 2020 otevřeno od 12:00 do 17:00.

Přejeme hezké prožití vánočních svátků.


R-mosty se podílejí na realizaci zimních humanitárních opatření v Praze

25. 11. 2020

R-mosty mají nově speciálně vybavený tým, který může provádět odběry nutné k testu na covid-19 přímo v terénu https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/koronavirus-cesko-bezdomovci-lide-bez-domova-zima


Klub R-Mosty přizpůsobuje provozní dobu

1. 10. 2020

foto klubu

Po dobu uzavření základních a středních škol je Klub R-Mosty otevřen od 8:00 do 14:00, a to zejména kvůli zaměření na pomoc s distanční výukou uživatelů. V Klubu je k dispozici několik počítačů, které mají webkameru s mikrofonem a sluchátka, internet je samozřejmostí. Prostor tak lze využít nejen na doučování či pomoc s úkoly, ale i na distanční výuku. S pracovníky lze komunikovat také online, a to skrze Instagram či Facebook."


Škoda Auto nás podporuje

1. 9. 2020

logo Škoda auto

Škoda Auto podpořila v roce 2020 Respitní pobyty dětí z azylového domu R-Mosty v Mladé Boleslavi. Díky této podpoře mohou i děti našich klientek v aktuálně tíživé sociální situace navštěvovat kulturní představení, jezdit na výlety, trávit smysluplně volný čas i mimo prostředí azylového domu.

Děkujeme Škodě Auto za podporu.


Zapojení klubu do projektu Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

1. 8. 2020

foto klubu

Naše organizace prostřednictvím NZDM Klub R-Mosty je zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory.

Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby.

Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Logo ESF OPZ


Streatbus uličník pomůže dětem i dospívajícícm na území MČ Praha 4

1. 8. 2020

foto Uličníku

Městská část Praha 4 spouští v pilotním projektu v rámci prevence kriminality provoz mobilního klubu pro děti a mládež ve věku od 10 do 21 let.

Od srpna 2020 a dále po celý školní rok potkáte "Uličníka" před vytipovanými základními školami a to každou středu v odpoledních hodinách.


Klub R-Mosty na nové adrese

6.1.2020

foto klubu

Klub R-Mosty se od ledna 2020 stěhuje na novou adresu Koněvova 605/2, Praha 3, a to do vlastních prostor, které spolek R-Mosty získal díky projektu "Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty"

Otevírací doba zůstavá stejná, přivítáme vás ve zcela nových prostorech ve dvou patrech.


Dar od společnosti 2N

20. 12. 2019

Dar 2N

Společnost 2N předala R-mostům dar v podobě zabezpečení a telekomunikace pro azylový dům v Mladé Boleslavi v hodnotě více než 60 tisíc korun. Velice děkujeme!


R-Mosty se staly členy výboru S.A.D. ČR

12. 12. 2019

S.A.D. logo

R-Mosty byly schváleny výborem S.A.D. ČR za členy této odborné střešní organizace. Vážíme si tohoto členství a považujeme jej za prestižní v oblasti odborné diskuse o profesionální pomoci lidem v krizi, bez přístřeší a v nouzi obecně.

"S.A.D. ČR (Síť aktérů pro domov, z.s.) je nositelem tématu a garantem odborné diskuze v oblasti bezdomovství. Nastavuje a rozvíjí humánní udržitelné cesty k důstojnému bydlení a začlenění do společnosti. Spojuje organizace i jednotlivce, s nimiž vytváří prostor pro poznávání, osvětu a hledání možností prevence a řešení bezdomovství."

Více na www.sad-cr.cz


Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

9. 12. 2019

Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

R-Mosty, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Kontaktní pracovník do NZDM Klub R-Mosty (Praha-Žižkov).

Náplň práce:

 • Přímá kontaktní práce s dětmi a mládeží od 10 do 21 let.
 • Poradenská práce a rozhovory
 • Vzdělávání, výchova, osvěta a prevence
 • Volnočasové aktivity, práce se skupinou
 • Vedení dokumentace klientů
 • Podíl na údržbě klubové místnosti
 • Příležitostně účast na akcích společnosti R-Mosty

Upozorňujeme, že tato pozice nesouvisí se zájmovými kroužky pro děti, ale jedná se o odbornou sociální práci.

Dále nabízíme:

 • Týmové i individuální supervize, metodické vedení, intervize
 • Možnost pravidelného dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • Zázemí zkušené a etablované organizace

Požadujeme:

 • Schopnost empatické komunikace
 • Osobní zralost a stabilitu, zodpovědný přístup
 • Aktivitu při rozvoji služby
 • Vzdělání na pozice pracovníka v sociálních službách nebo sociálního pracovníka (podle zákona 108/2006 Sb.)
 • Čistý trestní rejstřík
 • Schopnost práce v týmu

Výhodou:

 • Psychoterapeutický nebo příbuzný výcvik, další akreditované vzdělání
 • Zkušenosti z podobných zařízení (standardizované NZDM, otevřené kluby…)
 • Řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
 • Další dovednosti (hudební, výtvarné, sportovní, technické atp.)

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

Strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis. Posílejte e-mailem na: tomas@r-mosty.cz

Zájemci, kteří splňují základní požadavky budou pozvání k ústnímu výběrovému řízení do sídla organizace (Blahoslavova 4, Praha 3). Výběrové řízení bude ukončeno, jakmile bude vybrán vhodný uchazeč.

Další informace na tel.: 604 134 233, Tomáš Rezek


Vítězství v Antifetfestu 2017

26. 4. 2017

Vítězství v Antifetfestu 2017

Klienti NZDM R-Mosty natočili v našem klubu preventivní osvětový klip, jenž uspěl v obvodní soutěži filmového festivalu Antifetfest. Srdečně gratulujeme.
Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

21. 9. 2016

Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

R-Mosty, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Kontaktní pracovník do NZDM Klub R-Mosty (Praha-Žižkov).

Výše úvazku 0,4 na DPČ. Nástup na pozici od 1. ledna 2017


Náplň práce:
Přímá kontaktní práce s dětmi a mládeží od 10 do 18 let.

Poradenská práce a rozhovory

Vzdělávání, výchova, osvěta a prevence

Volnočasové aktivity, práce se skupinou

Vedení dokumentace klientů

Podíl na údržbě klubové místnosti

Příležitostně účast na akcích společnosti R-Mosty

Upozorňujeme, že tato pozice nesouvisí se zájmovými kroužky pro děti, ale jedná se o odbornou sociální práci.

Dále nabízíme:

 • Týmové i individuální supervize, metodické vedení, intervize

 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zázemí zkušené a etablované organizace


 • Požadujeme:
 • Schopnost empatické komunikace
 • Osobní zralost a stabilitu, zodpovědný přístup
 • Aktivitu při rozvoji služby
 • Vzdělání na pozice pracovníka v sociálních službách nebo sociálního pracovníka (podle zákona 108/2006 Sb.)
 • Čistý trestní rejstřík
 • Schopnost práce v týmu
  Výhodou:
 • Psychoterapeutický nebo příbuzný výcvik, další akreditované vzdělání
 • Zkušenosti z podobných zařízení (standardizované NZDM, otevřené kluby…), zkušenost s romskými klienty
 • Řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
 • Další dovednosti (hudební, výtvarné, sportovní, technické atp.)
 • Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
  Strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis
  Posílejte e-mailem na: tomas@r-mosty.cz
  Zájemci, kteří splňují základní požadavky budou pozvání k ústnímu výběrovému řízení do sídla organizace (Blahoslavova 4, Praha 3). Výběrové řízení bude ukončeno, jakmile bude vybrán vhodný uchazeč. Další informace na tel.: 604 134 233, Tomáš Rezek, www.r-mosty.cz


  Férové bydlení nabízí pronájem nemovitostí romským rodinám a matkám samoživitelkám

  24. 5. 2019

  Férové bydlení logo

  Byt 2+kk, 50 m2, U Libeňského pivovaru, Praha 8. Centrální dálkové vytápění, 4.p. Nájemn včetně všech poplatků a energií je 14.600 Kč, vratná kauce 14 600 Kč. K nastěhování 1.8.

  Byt 2+kk, 50 m2, Praha 10 - Vršovice. Vytápění plynovým kotlem, zařízení po domluvě s majiteli, nyní jen kuchyňská linka. Nájem včetně poplatků a energií 16 500 Kč, vratná kauce 16 500 Kč. K nastěhování v říjnu.

  Kontakty naleznete na stránce projektu Férové bydlení


  Férové bydlení rozšiřuje působnost

  24. 5. 2019

  Férové bydlení logo

  Náš dlouholetý projekt Férové bydlení, který propojuje majitele nemovitostí s lidmi znevýhodněnými na trhu s byty, vstupuju do nové fáze, kdy kromě soukromých vlastníků nově přibírá i spolupráci s obcemi, které hledají odborné partnery pro provozování sociálního/dostupného bydlení.

  Nový realizační tým (Markéta Henzlová, Jan Dobeš, Radek Zeman) se chystá tuto pilotáž vyzkoušet již napodzim tohoto roku. Projekt se také brzy dočká nového webu.

  Novinky shlédnete na facebookové stránce Férové bydlení


  Započala rekonstrukce Azylového domu R-Mosty v Nádražní ulici v Mladé Boleslavi

  9. 5. 2019

  Rekonstrukce AD

  Díky přislíbené finanční podpoře Ministerstva pro místní rozvoj z prostředků Evropských investičních fondů (více viz. sekce IPRÚ Mladá Boleslav) a také díky vstřícnosti a podpoře města Mladá Boleslav, započala na přelomu března a dubna rekonstrukce našeho azylového domu. Provoz této služby se přestěhoval do pronajatého hotelu Stefanie v klidné části Mladé Boleslavi.

  Koupi Azylového domu zatím financujeme z úvěru České spořitelny, stejně tak i první fáze rekonstrukce. Pro službu Azylového domu se jedná o významný mezník, který umožní její další fungování a výrazně také zlepšuje komfort a soukromí jejích uživatelek a uživatelů. Rekonstrukce by měla trvat maximálně 18 měsíců. R-Mosty musí část nákladů nesnadně kofinancovat, s čímž dílče pomáhá i investiční dotace a bezúročná půjčka města Mladá Boleslav, příspěvky na ubytování od klientek a drobné dary právnických a fyzických osob. Od roku 2017 jsme též v jednání o případné podpoře služby se společností Škoda Auto.


  Projekt Dobré bydlo funguje nad očekávání dobře

  9. 5. 2019

  Dobré bydlo

  V Mladé Boleslavi „sídlí“ rovněž náš další nový projekt. Je jím Dobré Bydlo – rozvoj kompetencí pro získání a udržení si bydlení. Společně s partnerem, městem Mladá Boleslav, v něm pracujeme na zlepšení podmínek pro důstojné a standardní bydlení rodin a jednotlivců, kteří jsou ohrožení společenským vyloučením, matek samoživitelek, romských matek a dětí čelících silné diskriminaci na trhu s byty, lidí vycházejících z ústavních a sociálních služeb (dětských domovů, azylových domů, etc.).

  Týmu R-Mostů se od února 2019 podařilo zprostředkovat nájemní bydlení už sedmi rodinám z Azylového domu, z toho třem z nich v městských bytech zrekonstruovaných díky evropským financím v rámci městského projektu IPRÚ.

  Projekt chce být jedním z dílčích poslů myšlenky, že zejména rodiny s malými dětmi nepatří do provizorií a ubytoven, ale do standardních bytů a domů, a že jen plnohodnotný domov přeruší dráhu sociálního vyloučení. Věříme, že jak eticky tak ekonomicky dávají podobné projekty smysl a vyplatí se v dlouhodobém horizontu všem lidem v projektových obcích.


  R-Mosty zakoupily díky dotaci Operačního programu Praha – pól růstu objekt pro nový Nízkoprahový klub pro děti a mládež

  9. 5. 2019

  Koupě NZDM

  Druhý investiční projekt R-Mostů započatý v roce 2017, realizovaný v roce 2018 a pokračující v roce letošním, je koupě a rekonstrukce nového Klubu pro děti a mládež v Koněvově ulici. Díky nové poloze a charakteru místa NZDM (věříme, že všechny úpravy a otevření stihneme už na podzim letošního roku) očekáváme nejen vzrůst zájmu dětí a mládeže o službu, ale také mnohem vyšší variabilitu aktivit, propojení dětských „Uličnických“ klientů z Vinohrad s klienty ze Žižkova. V tuto chvíli probíhá výběrové řízení na dodavatele udržovacích prací v objektu a stejně tak i doprovodné řízení na dodavatele nového autobusu pro terénní formu služby, „Uličník III“, případně genderově vyváženou „Uličnici“.


  Vzdělávací program Jsem OK, jsi OK

  31. 7. 2018

  Program Jsem OK, jsi OK byl v roce 2017 již dvakrát realizován:

  • Termíny: 15. – 16. června 2017 a 7. – 8. září 2017
  • Místo konání: R-Mosty, z.s., Blahoslavova 4, Praha 3 (červen) a GŘ ÚP, Dobrovského 25, Praha 7 (září)
  • Cena: Program byl realizován v rámci pilotního testování pro pracovníky ÚP ČR
  • Účastníci programu: obou programů se účastnily pracovníci a pracovnice KoP ÚP, Krajské pobočky ÚP Praha, GŘ ÚP ČR. (celkem 11 osob červen, 10 osob září)
  • Kapacita programu: maximálně 14 účastníků

  Co program Jsem Ok, jsi OK, nabízí:

  Nabídne účastníkům seznámení a porozumění mechanismu vzniku, trvání a zvládání stresové (zátěžové) reakce organizmu na obtížné, krizové pracovní i osobní situace (model GAS). Představí Vám standardní postupy komunikace, účinné metody psychohygieny pro pracovníky v pomáhajících profesích. Nabídne Vám způsob vzájemné komunikace mezi pracovníkem a klientem z pohledu transakční analýzy (E. Berneho). Vyzkoušíte si efektivní relaxační a autogenní cvičení použitelné v rámci každodenní praxe. Nabídneme Vám základy autentické komunikace a reflexe svých možností a hranic, coby základní přístup mezi pracovníkem a klientem.

  Reference od účastníku programu Jsem Ok, jsi Ok:

  "Školení bylo velmi přínosné. Atmosféra při školení byla uvolňující. Na školení se dalo otevřeně mluvit. Určitě bych podobné školení ráda v budoucnu absolvovala znovu." Jana

  "Tento program považuji za dosud nejzdařilejší, na který jsem byla od ÚP vyslána. Velmi kladně hodnotím přístup lektorů, i všech ostatních  – byli velmi vstřícní, ochotní a pozitivně naladění. Dále se mi velmi líbilo ladění celého programu, který byl veden  uvolněnou formou, a bral ohledy na naše potřeby. Tento program mi nepřinesl nové informace, ale spíše nový náhled na profesi a jakýsi „restart“, kdy má člověk možnost se zamyslet nad tím, jak svou profesi doteď vykonával, co by měl změnit, co například zlepšit atd. Především nám podle mého názoru kurz dodal klid k zamyšlení a bilancování.  Kurz mohu jednoznačně  doporučit." Tereza

  "Pozitivně hodnotím vysokou odbornou úroveň znalostí a zkušeností lektorů, ale i způsob prezentace, která zaručila mou pozornost po dobu celého programu. Získala jsem mnoho znalostí a poznatků, které využiji v pracovním i v osobním životě. Oceňuji poskytnuté materiály. Velmi dobře organizačně zajištěné. Nemohu nic vytknout." Jana

  Pokud máte zájem o realizaci programu "Jsem Ok, jsi OK", vyplňte prosím formulář níže, budeme Vás kontaktovat:


  R-Mosty mají akreditaci oddlužení

  1. 6. 2018

  R-Mosty mají akreditaci oddlužení

  31.5. R-Mosty získaly akreditaci Ministerstva spravedlnosti ČR k výkonu služeb v oblasti oddlužení. Takže i po 1.červenci 2018 budou naši pracovníci schopni a oprávněni pomáhat klientům naší Sociální poradny v procesu oddlužení i podat návrh na oddlužení (osobní bankrot) na příslušné instituce. V Praze je tak naše společnost teprve třetí, která toto nově potřebné oprávnění pro oddlužení získala. Pro více informací kontaktujte prosím kolegyně v Sociální poradně (menu vlevo).


  Končí antistigmatizační projekt

  14. 3. 2018

  Končí antistigmatizační projekt

  V dubnu ukončíme antistigmatizační projekt podpořený v letech 2017 a 2018 Nadací ČEZ. Díky tomuto projektu jsme se podíleli na dvou velkých pražských PR akcích, které prezentovali v rozumném světle překážky dětí vycházejících z ohrožených rodin nebo z dětských domovů (Dobročinný bazar na Náměstí Míru a listopadová Řeka přání). Dále jsme v říjnu uspořádali pobyt pro pěstounské rodiny ve Strážovicích u Zvíkova a během roku poskytli téměř dvě stovky hodin terapií pěstounům i dětem. Desítku pracovníků v pomáhajících profesích jsme provedli seminářem o sociokulturních specifikách romských dětí. Děkujeme všem našim odborným partnerům i Nadaci ČEZ za podporu!


  

  R-Mosty vedou systémový projekt MPSV pro ukončování bezdomovectví

  17. 10. 2017

  R-Mosty společně se PSB a SOÚ AV ČR vedou projekt MPSV (OPZ) pro ukončování bezdomovectví skrze systematický přístup spolupracujícíh obcí

  R-Mosty, Platforma pro sociální bydlení a Sociologický ústav Akademie věd jsou v 6.měsíci realizace projektu z výzvy 124 OPZ. Tento projekt je dosavadní největší systémovou aktivitou, která má pomoci nastavit funkční cesty k bydlení vyloučených rodin a jednotlivců, a to skrze subjekty nejpovolanější - tedy obecní samosprávy. V projektu se inspirujeme nejen existujícími vzory z ČR, ale i povedenými postupy z Evropy a USA. Věříme, že přispějeme k znovuotevření otázky nutnosti zákona o sociálním bydlení a pomůžeme zamezit krizi na trhu s nájemními byty obecně.


  Projekt ReLog podpořil více než 2000 osob

  9. 10. 2017

  Projekt ReLog podpořil více než 2000 osob

  Fakultativní humanitární projekt organizace R-Mosty slaví velký úspěch v počtu podpořených lidí, kteří díky němu získali materiální pomoc a potraviny. Systém logistiky darovaných věcí a podpory z Potravinové banky Praha odboural počáteční komplikace a nyní zásobuje potravinami a darovaným vybavením domácnosti desítky rodin a stovky jednotlivců každý měsíc. Děkujeme tímto za podporu projektu zejména Nadaci ČEZ, Potravinové bance Praha a desítkám drobných dárců vybavení. Projekt bychom jako výrazně potřebný rádi vedli i v roce 2018.


  Projekt Komunitní centrum Husitská - výstavba

  15. 9. 2017

  Projekt Komunitní centrum Husitská - výstavba

  V srpnu 2017 byly zahájeny stavební práce v našem Komunitním centru Husitská na adrese Husitská 74, Praha 3. Díky podpoře z Operačního programu Praha pól růstu bude v prostorech centra rekonstruován suterén i přízemí pro všechny návštěvníky z řad cílových skupin. Investiční projekt číslo CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000259 tak doplní provozní projekt Komunitní centrum Husitská reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000145, který je na adrese od ledna 2017 realizován. Kolaudace nových prostor proběhne na počátku listopadu.


  Uličník na dobročinném bazaru

  23. 5. 2017

  Uličník na dobročinném bazaru

  Náš autobus se v rámci propagace projektu: "Proti stigmatizaci a vyloučení dětí z dětských domovů" účastnil dobročinného bazaru spřátelené organizace Letní dům na náměstí Míru. Připisuje si tak další cennou trofej v osvětě proti boji se sociálním vyloučením dětí a mládeže, ale i trofej za další získanou metu - kam až lze v centru Prahy zajet s Karosou 723! Během dne navštívilo autobus více než sedmdesát dospělých i dětí. Děkujeme za podporu projektu Nadaci ČEZ.


  Vítězství v Antifetfestu 2017

  26. 4. 2017

  Vítězství v Antifetfestu 2017

  Klienti NZDM R-Mosty natočili v našem klubu preventivní osvětový klip, jenž uspěl v obvodní soutěži filmového festivalu Antifetfest. Srdečně gratulujeme.


  Hledáme dalšího kolegu/kolegyni do Komunitního centra Husitská

  4. 4. 2017

  Hledáme dalšího kolegu/kolegyni do Komunitního centra Husitská

  Hledáme posilu (sociálního pracovníka) pro tým Komunitního centra Husitská, práce na 0,7 úvazku se slušným finančním ohodnocením. Nástup ihned nebo dle dohody. Více v odkazu níže.


  Hledáme novou kolegyni do Azylového domu

  10. 3. 2017

  Hledáme novou kolegyni/kolegu pro pozici Sociální pracovník v Azylovém domě pro matky s dětmi. Místo: Mladá Boleslav Úvazek 0,4 Nástup ihned Požadujeme: Vzdělání sociálního pracovníka podle z. 108/2006 Sb, partnerský přístup ke klientům Výhodou: terapeutický výcvik a praxe v oboru Nabízíme: Na poměry NNO dobré platové ohodnocení, možnost supervize a bezplatného vzdělávání kontakt pro CV a motivační dopis: pavlina@r-mosty.cz nebo 326723005 (vedoucí Pavlína Radlová)


  

  Projekt Férové bydlení v Událostech ČT dne 8.3.

  9. 3. 2017

  Projekt Férové bydlení v Událostech ČT dne 8.3.

  8.3.2017 odvysílala Česká televize reportáž o sociálním bydlení, a její součástí byl i záznam z průběhu projektu Férové bydlení, který R-Mosty realizují od roku 2016. Rádi uvítáme i další majitele nemovitostí, kteří nám pomohou palčivou situaci doprovázející problematiku sociálního bydlení řešit. Link na reportáž zde:

 • Více informací

 • 

  Výběrové řízení na vedoucí/ho služby Poradny

  22. 2. 2017

  Výběrové řízení na vedoucého služby Poradny

  Hledáme zkušeného sociálního pracovníka/pracovnici na pozici vedoucí služby OSP. Nástup od dubna 2017. Nabízíme vedení sociální služby OSP, menšího týmu 4 pracovníků. Většinu úvazku 1,0 HPP tvoří přímá práce s klienty (osoby v krizi, osoby ohrožené soc. vyloučením). Požadujeme: vzdělání dle zákona 108/2006, min. 2 letou praxi v sociálních službách, výhodou je sebezkušenostní nebo terapeutický výcvik a praxe s vedením pracovního týmu. Nabízíme (na poměry NNO) slušné platové ohodnocení, vzdělávání, supervize. Vaše nabídky směřujte prosím na zuzana@r-mosty.cz


  R-Mosty jsou držitelem ocenění Roma Spirit 2016 v kategorii NNO za projekt Férové bydlení

  12. 12. 2016

  R-Mosty jsou držitelem ocenění Roma Spirit 2016 v kategorii NNO za projekt Férové bydlení

  Rádi bychom touto cestou poděkovali za vstřícnost a ochotu všem majitelům bytů, kteří se zapojili do našeho projektu Férové bydlení www.ferovebydleni.cz, jehož cílem je zajistit lidem ohroženým chudobou, sociálním vyloučením a diskriminací přístup ke standardnímu bydlení na volném trhu s byty. I díky nim jsme za tento projekt získali Cenu Roma Spirit 2016 v kategorii neziskových organizací, o kterou bychom se s nimi chtěli touto cestou alespoň symbolicky podělit. Šestý ročníku slavnostního ceremoniálu se konal v sobotu večer v Pražské křižovatce při příležitosti mezinárodního Dne lidských práv. Na fotografii Evy Kořínkové přebírá tajemník R-Mostů pan Richard Frištenský ocenění v kategorii Nestátní nezisková organizace z rukou pana Daniela J. Badera, prezidenta a výkonného ředitele nadace Bader Philanthropies, která je partnerem cen Roma Spirit v ČR.


  Bašavel 2016

  31. 10. 2016

  Bašavel 2016

  Vážení a milí kolegové a přátelé, Srdečně Vás zveme na tradiční Romský bašavel, jehož třetí ročník R-Mosty pořádají v neděli 6.11. v pražské kavárně a klubu Cross v pražských Holešovicích. Doufáme, že si přijdete užít příjemné odpoledne a večer ve společnosti romské kultury v tom nejširším a hlavně nejlepším slova smyslu. Těší se na Vás nejlepší romští umělci v čele s Laco Deczim, Jožkou Fečem, kapelou Bengas, divadelní společností Ara Art, talentovanými romskými rapery a zpěvačkami. Program zahajujeme už v 15:00 projekcí filmu FC ROMA - 75 minutový dokument o bojích romského fotbalového týmu na zeleném pažitu i mimo něj. 16:30 Rap battle- Mc. Dives, Mc. Ryba, DJ Ba2s, Henry D, UGC (United Gypsy Crew) a další. Zveme zejména mladé zájemce a zájemkyně, kteří budou mít příležitost se setkat se zkušenými rapery a sami si něco vyzkoušet! 18:00 Laco Deczi a Zdeněk Fišer - fenomenální romský trumpetista se svým parťákem a kytaristou Zdeňkem Fišerem předvede své umění, se kterým se dostal mezi nejlepší jazzové muzikanty světa. 18:30 Hudební pohádka Čirikloro aneb Co říká ptáček? - Originální zpracování romské pohádky "Pal o čirikloro" pojednává o tom, že čačipen nane jakh (pravda není jedna). Skvělá hudba a živelné herecké pojetí slibuje skvělou podívanou pro děti i dospělé. 19:30 Josef Fečo Band s Tiborem Židou doprovází přední romské zpěvačky - Pavlína Matiová, Erika Fečová, Pavlína Danková a Marta Balážová 21:00 Bengas - pražská legenda mezi romskými kapelami Projekt je podpořen grantem z titulu „Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2016". Info na www.r-mosty.cz Vstup je ZDARMA


  

  Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

  21. 9. 2016

  Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

  R-Mosty, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Kontaktní pracovník do NZDM Klub R-Mosty (Praha-Žižkov). Výše úvazku 0,4 na DPČ. Nástup na pozici od 1. ledna 2017 p>Výše úvazku 0,4 na DPČ. Nástup na pozici od 1. ledna 2017


  Náplň práce:
  Přímá kontaktní práce s dětmi a mládeží od 10 do 18 let.

  Poradenská práce a rozhovory

  Vzdělávání, výchova, osvěta a prevence

  Volnočasové aktivity, práce se skupinou

  Vedení dokumentace klientů

  Podíl na údržbě klubové místnosti

  Příležitostně účast na akcích společnosti R-Mosty

  Upozorňujeme, že tato pozice nesouvisí se zájmovými kroužky pro děti, ale jedná se o odbornou sociální práci.

  Dále nabízíme:

 • Týmové i individuální supervize, metodické vedení, intervize

 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zázemí zkušené a etablované organizace • Požadujeme:
 • Schopnost empatické komunikace
 • Osobní zralost a stabilitu, zodpovědný přístup
 • Aktivitu při rozvoji služby
 • Vzdělání na pozice pracovníka v sociálních službách nebo sociálního pracovníka (podle zákona 108/2006 Sb.)
 • Čistý trestní rejstřík
 • Schopnost práce v týmu
  Výhodou:
 • Psychoterapeutický nebo příbuzný výcvik, další akreditované vzdělání
 • Zkušenosti z podobných zařízení (standardizované NZDM, otevřené kluby…), zkušenost s romskými klienty
 • Řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
 • Další dovednosti (hudební, výtvarné, sportovní, technické atp.)
 • Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
  Strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis
  Posílejte e-mailem na: tomas@r-mosty.cz
  Zájemci, kteří splňují základní požadavky budou pozvání k ústnímu výběrovému řízení do sídla organizace (Blahoslavova 4, Praha 3). Výběrové řízení bude ukončeno, jakmile bude vybrán vhodný uchazeč. Další informace na tel.: 604 134 233, Tomáš Rezek, www.r-mosty.cz

  Nejdřív střecha - SPOLEČNÝ PROJEKT VOJTĚCHA SEDLÁČKA A NADĚJE

  16. 9. 2016

  Nejdřív střecha - SPOLEČNÝ PROJEKT VOJTĚCHA SEDLÁČKA A NADĚJE

  R-mosty se v srpnu staly partnerem projektu Nejdřív střecha, projektu, který je určený na bezprostřední podporu jednotlivcům i rodinám, kteří se právě ocitli bez domova na ulici nebo již nějakou dobu na ulici přežívají a projevují aktivní snahu se z ulice dostat. Z peněz dárců se lidem, kteří nemají na základní ubytování hradí poplatky v pobytových zařízeních sociálních služeb a kryjí se tak výpadky, jenž by mohly tyto rodiny a jednotlivce vystavit riziku přespávání "mimo střechu". Projekt je nyní partnerem našeho azylového domu pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi. Naději i panu Sedláčkovi velice děkujeme za spolupráci.


  Nové letáky služeb

  21. 6. 2016

  Nové letáky služeb

  V červnu 2016 jsme vydali novou "emisi" letáků pro naše základní služby. V obrázkové příloze je jejich společný náhled. Děkujeme naší dlouholeté dobrovolné spolupracovnici, grafičce s uměleckým pseudonymem ZuX!:)


  

  Tak trochu jiná realitka: R-Mosty hledají férové majitele nemovitostí

  25. 4. 2016

  Tak trochu jiná realitka: R-Mosty hledají férové majitele nemovitostí

  Organizace R-Mosty spustila k 21. dubnu nový projekt zaměřený na férové bydlení. Cílem projektu podpořeného Úřadem vlády ČR je zajistit lidem ohroženým chudobou, sociálním vyloučením a diskriminací přístup ke standardnímu bydlení na volném trhu s byty. Oslovuje k tomu širokou veřejnost – majitele nemovitostí, kteří v pronajímání bytů vidí i způsob, jak podpořit lidi ve snaze o zlepšení vlastního života.„S velkou nadějí očekáváme přijetí zákona o sociálním bydlení, který by měl rozšířit nabídku dostupných bytů. Myslíme si ale, že i soukromý trh s nemovitostmi nabízí prostor pro spolupráci mezi majiteli a lidmi v obtížných situacích. Chceme poskytnout pronajímatelům šanci, jak přispět k lepšímu soužití, odstraňování diskriminace a kultivaci naší společnosti,“ vysvětluje důvody, které organizaci R-Mosty vedly k realizaci projektu, jeho manažer Adam Pospíšil. Řada zkušeností a analýz potvrzuje, že je to právě dostupné standardní bydlení navázané v případě potřeby na profesionální sociální služby – nikoliv koncentrované ubytovny, které je hlavním předpokladem lepšího společenského soužití. Projekt Ethnic Friendly Housing se proto zaměřuje na majitele a majitelky domů a bytů, kteří jsou ochotni za běžných podmínek pronajmout své nemovitosti romským rodinám, matkám samoživitelkám a dalším lidem ohroženým ztrátou bydlení. Organizace R-Mosty na oplátku poskytne garanci ve formě podpůrných služeb pronajímatelům i klientům, včetně právního servisu. Garantuje i oboustranně férové nájemné, které odpovídá běžné ceně v daném místě a čase. Nabídky majitelů budou využívány zejména klienty R-Mostů, jimž kvalitní bydlení otevře nové možnosti plnohodnotného začlenění do společnosti. Sociální pracovníci jim pomohou s vyřízením všech administrativních náležitostí. S rodinami budou nadále spolupracovat, zajišťovat potřebnou podporu a asistovat při dodržování podmínek vyplývajících z nájemní smlouvy. Projekt je zaměřen na Prahu a Středočeský kraj, do budoucna by se měl rozšířit na celé uzemí České republiky. Pavlína Radlová, vedoucí Azylového domu R-Mosty, dodává, že model spolupráce majitelů bytů a služeb, poskytujících kvalifikovanou sociální práci, již funguje: „Do azylového domu jsme přijali paní se dvěma dětmi, která musela opustit domov z důvodu domácího násilí. Dlouhou dobu jsme pro ni nemohli najít bydlení. Naštěstí se našim pracovníkům podařilo oslovit správce bytového domu v rezidenční čtvrti na okraji Prahy, který nespatřoval v jejím romském původu problém. Klientce jsme pomohli se zajištěním financí a stěhováním. Po několika měsících stále panuje spokojenost na obou stranách. Majitel oceňuje, že díky R-Mostům mohl získat spolehlivou nájemnici. Klientka zase to, že sama by pravděpodobně v tak krátkém čase stěží nalezla bydlení v odpovídajícím standardu.“ Více příběhů úspěšných žadatelů o bydlení a zkušeností pronajímatelů bude postupně zveřejňováno na webu projektu:

  • ferovebydleni.cz Ethnic friendly housing Kontakty pro média: Manažer projektu: Adam Pospíšil, 725 345 594, adam@r-mosty.cz Vedoucí Azylového domu R-Mosty: Pavlína Radlová, 725 319 948, pavlina@r-mosty.cz PR a média: Eva Nováková, 775 666 988, media@ferovebydleni.cz


   

   Plán rozšíření terénní práce

   30. 3. 2016

   budka

   Od ledna připravujeme rozšíření terénní práce pro osoby bez přístřeší v hlubokém sociálním vyloučení, přičemž chceme využít metodu sociální rehabilitace a pracovat komunitním způsobem (s ostatními složkami psychosociální podpory klienta). V tuto chvíli provádí pro R-mosty zkušené sociální pracovnice depistáž (průzkum) v lokalitách Prahy a rovněž se pro tuto potřebnou aktivitu, fungující zatím mimo rámec našich registrovaných soc. služeb, snažíme získat finanční prostředky.


   Nové vybavení z daru

   19. 2. 2016

   Nové vybavení z daru

   Děkujeme Wellness Hotelu Panorama z Rychnova nad Kněžnou za dar několika desítek matrací a kuchyňského a ložního vybavení pro náš azylový dům. www.hotelpanorama.eu


   R-Mosty, MČ Praha 3 a Naděje pokračují v realizaci JobClubu i bez podpory ESF

   22. 1. 2016

   R-Mosty, MČ Praha 3 a Naděje pokračují v realizaci JobClubu i bez podpory ESF

   Společně s výše zmíněnými kolegy a kolegyněmi pokračujeme v JobClubu takříkajíc "za své". Důvodem je vysoká poptávka klientů z řad osob v krizi a bez přístřeší, které JobClub využívají jako spojnici s trhem práce. Navazujeme také užší informační spolupráci s Krajskou pobočkou ÚP Prahy 3 sekcí zaměstnanosti a chceme tak nahradit projektovou podporu rekvalifikací a pracovních stáží. Nová otevírací doba v obrázku vedle.


   

   Romský Bašavel 2015

   9. 11. 2015

   Romský Bašavel 2015

   Romský Bašavel představí na Mikuláše v Akropoli pestrý program Pravděpodobně největší „romská“ kulturní akce letošního podzimu se pod názvem Romský Bašavel uskuteční 5. prosince od 18:00 v Paláci Akropolis na pražském Žižkově. Diváci, kteří se rozhodnou dorazit mezi do18:30 budou mít celý program zdarma. Po odbití půl sedmé zaplatí symbolické vstupné 50,- Kč. Za těchto přívětivých podmínek je zde pro všechny připraven bohatý, nejen hudební, program. Romský Bašavel začíná v 18:00 hodin koncertem znovuobnovené kapely Mário Bihári a Bachtale Apsa. Jejich repertoir netvoří jen romská tradiční hudba, ale také autorská tvorba Mária Biháriho, kterou se v minulosti výrazně podepsal např. na odkazu Zuzany Navarové. V Máriových skladbách se prolínají romské melodie a rytmy s latinskoamerickou hudbou, tangem, flamencem, swingem a dalšími styly. Základem hudby Bachtale Apsa je každopádně virtuozní akordeon a klavír Mária Biháriho. Po prvním koncertu dostane prostor autorské představení z inovativního projektu tzv. Divadla utlačovaných. Romští i neromští herci dávají k dispozici své autentické životní zážitky a zkušenosti a pokládají otázku, zda nemohlo být všechno jinak. Dramatická pasáž je následována aktivními vstupy diváků do děje se snahou nalezení řešení složitých, ovšem reálných situací, do kterých se hra dostává. S nadhledem a vtipem se řeší aktuální problémy rasizmu, diskriminace a netolerance mezi lidmi. Po divadelním představení už dostanou prostor romské děti z artistické a klaunské skupiny Cigi Cigi cirkus. Sdružují se pod hlavičkou organizace IQ Roma servis a vede je artista a lektor Vojtěch Veselý. Na artisty a klauny naváže dvojice David Rostaš a Ladislav Cirok, alias Funky Brothers, která představuje současný romský pop v tom nejlepším slova smyslu. Gradace večera bude pokračovat vystoupením taneční skupiny, která si říká Bojovat Srdcem. Skupina dětí ze sociálně vyloučených lokalit v Brně a okolí okouzluje svým uměním v brazilském bojovém tanci Capoeira už i za našimi hranicemi. Jejich patnáctiminutové vystoupení bude plné přemetů, salt a dalších figur, které odporují zemské přitažlivosti. Vrcholem večera bude koncert špičkových romských hudebníků okolo známého houslisty, herce a moderátora Vojtěcha Lavičky. Vojta Lavička a jeho Gypsy Spirit vezmou publikum na divokou jízdu napříč romským hudebním světem. Na konci této cesty bude už připravený nedbale elegantní djský projekt Gadjo.cz. Veselé flámy s atmosférou balkánské svatby nebo bláznivého karnevalu v Riu. Přístavní tančírna plná divokého world n bassu, chytlavého gypsy latino jazzu, rock n rollového tetování nebo teď módního electroswingu. Někdy je to klid před bouří, jindy zase narozeninová oslava milované Fridy Kahlo. "Žánrová drzost a hudba s duší je to co hýbe jejich světem ”. Akci pořádá nezisková organizace R-Mosty ve spolupráci s Junior klubem. Je realizována v rámci projektu, který je podpořený dotačním titulem Magistrátu Hl. m. Prahy "Celoměstské programy podpory aktivit národnostních menšin na území hl. m. Prahy pro rok 2015".


   R-Mosty nabízí kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

   2. 11. 2015

   R-Mosty nabízí kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

   Akreditovaný kurz pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků, je vhodný pro všechny pedagogické pracovníky, pro kontaktní pracovníky sociálních služebách, pro pracovníky pedagogicko - psychologických poraden a pro další profese, které při své práci přicházejí do kontaktu s Romy. Realizátorem je renomovaná organizace R-Mosty, specializující se na poskytování sociálních služeb a akreditovaného vzdělávání. Kurz poskytuje informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci a pomocí interaktivní diskuse osvětluje některé zažité stereotypy a nedorozumění, která v kontaktech mezi Romy a majoritou vznikají. Seminář je realizován již pět let a za dobu jeho existence jím prošlo přes 450 účastníků. Nabízíme možnost se kurzu ZDARMA zúčastnit v termínu 12. a 13. listopadu 2015 v Praze. Účastníkům je možné proplatit ubytování i cestovné. Během kurzu je zajištěno občerstvení. Na semináři budou prezentovány a distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi. Lektory semináře jsou romisté Mgr. Barbora Šebová a Bc. David Tišer a expertka na inkluzivní vzdělávání a ředitelka ZŠ Kopřivnice Mgr. Vlasta Geryková. Další informace najdete na http://www.r-mosty.cz/akr-sem. Zájemci se mohou hlásit E-mailem na adam@r-mosty.cz nebo telefonicky na číslo 725 345 594 – Adam Pospíšil. Maximální kapacita je 20 osob. Harmonogram kurzu: čtvrtek 12.11. 9:00 - 9:30 prezence, občerstvení 9:30 – 12:30 romská historie s důrazem na česko - slovenský kontext a její vazby na současné fenomény 12:30 – 13:30 pauza na oběd, možnost připojení k internetu 13:30 – 15:30 romština a romský etnolekt češtiny a jejich vliv na školní úspěšnost romských dětí 15:30 evaluace a závěr prvního dne pátek13.11. 8:00 – 8:30 občerstvení 8:30 - 11:30 sociokulturní specifika romských žáků, úskalí a možnosti spolupráce s romskými žáky a jejich rodinami 11:30 – 12:30 pauza na oběd, možnost připojení k internetu 12:30 – 15:00 příklady dobré praxe při práci s romskými žáky, proinkluzivní přístup školy jako instituce, inovativní prvky ve vzdělávání romských žáků 15:00 evaluace a závěr kurzu Projekt je financován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České Republiky. Kurz má akreditaci v rámci systému DVPP, takže se pedagogům započítává do povinného vzdělávání.


   Konec projektu OPPA - 5.patro

   24. 9. 2015

   Konec projektu OPPA - 5.patro

   Přestože pokračuje vypořádání připomínek závěrečné zprávy projektu ze strany MHMP, můžeme se pravděpodobně pochlubit nadstandardním splněním podmínek výše nadepsaného projektu, jenž jsme realizovali se ZŠ Havlíčkovo náměstí/Cimburkova od roku 2013 do letošního března. R-Mosty měly na starosti vzdělávání pedagogů, doučování a stáže v zaměstnání pro romské žáky a studenty. Celkem jsme s kolegy podpořili úspěšně 212 osob (dětí i učitelů). Některé aktivity byly přitom pro obě skupiny zcela nové. Výstupy a metodiku k projektu si můžete stáhnout v sekci Ke stažení v levé části menu. Děkujeme ESF i magistrátu za podporu a spolupráci.


   Radiová kampaň R-Mostů a agentury MG

   18. 9. 2015

   Od října 2015 zahájíme díky podpoře Nadace Open Society Fund radiovou kampaň Ubytovny, NE, ale.. , která má za účel vzbudit zájem veřejnosti o skutečnou podstatu rozšiřování provizorních ubytoven v tzv. vyloučených lokalitách. Možná si díky ní někteří lidé uvědomí, že na počátku může stát i naše otevřené odmítání lidí s jinou barvou pleti. A také že bez slibovaného zákona o sociálním bydlení lidé z těch ošklivých ubytoven nemají odejít kam. Spot k poslechu zde, po zkopírování adresy do Vašeho prohlížeče: https://www.youtube.com/watch?v=d1oe30nIv_Y


   

   Projekt Restart překonal očekávané výsledky

   1. 9. 2015

   Projekt Restart překonal očekávané výsledky

   Restart, Husitská 74 - projekt MČ Prahy 3, R-Mostů a Naděje vstupuje do posledních dvou měsíců. R-Mosty v jeho rámci pomáhaly klientům z řad sociálně ohrožených skupin získat práci a vzdělání. Na konci srpna už jsme se mohli pochlubit překročením počtu úspěšně podpořených osob, 3 z 10 klientů nastoupivších do projektových pracovních stáží měli díky projektu uzavřenou dlouhodobou pracovní smlouvu a 14 klientů úspěšně dokončilo vybrané vzdělání. Dobře se vedlo i našim partnerům, a proto se pokusíme projekt udržet i v následujících měsících a letech.


   

   Petice za kvalitní dostupné bydlení v ČR

   22. 6. 2015

   Petice za kvalitní dostupné bydlení v ČR

   Vážení čtenáři, R-Mosty, z.s. se jako členové rady Platformy pro sociální bydlení přihlašují k petici, jenž se pokusí zlomit v současnosti velmi ostudné podmínky dostupnosti bydlení pro sociálně vyloučené (též nemajetné a handicapované osoby). Námi v únoru oslavovaná Koncepce sociálního bydlení získává aktuálně tolik trhlin a změn, že její přijetí v současné podobě je podle nás zcela kontraproduktivní. Jsme přesvědčeni, že život rodin ve státních "hezčích" ale stále hromadných ubytovnách situaci v naší zemi nezlepší, ba naopak. Děkujeme za váš čas a případný podpis na následujícím odkazu: http://socialnibydleni.org/petice


   Bydlení především! Projekt R-Mostů v Ml. Boleslavi

   2. 6. 2015

   Bydlení především! Projekt R-Mostů v Ml. Boleslavi

   Dne 26. května 2015 se v prostorách magistrátu města Mladá Boleslav konal 1. kulatý stůl v rámci projektu „Bydlení především“. Projekt realizuje z.s. R-Mosty s finanční dotací Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. V rámci města Mladá Boleslav byl projekt podpořen náměstkem primátora Mgr. Michalem Kopalem. Projekt má za cíl pilotně navrhnout a zároveň vyzkoušet účinné a v rámci regionu Mladé Boleslavi přijatelné a podporované přístupy (modely) pro dosažení a následné udržení nájemního standardního bydlení pro osoby z romské etnické minority, zejména rodiny s malými dětmi. Projekt vychází z přesvědčení, že nejen chudoba a nezaměstnanost, ale zejména objektivní diskriminace Romů na trhu se standardním bydlením je jednou z hlavních příčin vzniku sociálně vyloučených lokalit, obchodu s chudobou na předražených ubytovnách, průvodních sociopatologických jevů a koloběhu sociálního vyloučení u dalších generací. Nezisková společnost R-mosty je jako realizátor také přesvědčena, že standardní nesegregované bydlení jednotlivých romských rodin prospěje nejen samotným klientům projektu, ale povede i k výrazně lepším vztahům mezi romskou menšinou a většinovou společností právě díky prevenci a redukci vyloučených domů, ulic či dalších lokalit. Projekt je rozdělen na dvě hlavní aktivity, tou první je výběr a intenzivní spolupráce sociálních pracovníků realizátora s vybranými uchazeči, kteři chtějí standardně bydlet, aby se tak vymanili z provizorního a nevyhovujícího prostředí. Vybraný uchazeč (rodina s dětmi) podepisuje smlouvu o spolupráci, je intenzivně připravován v oblasti právní, sociální i pracovní aktivizace pro vstup a zejména udržení nájemního bydlení - za jasných pravidel a povinností nájemce i pronajímatele. Projekt rovněž umožňuje půjčky na složení kauce a následné krátkodobé zaměstnávání pro její splacení. První pilotní případy se zatím daří realizovat zcela v souladu s cíly a smyslem projektu, zatím bohužel bez zájmu realitních kanceláří a některých dalších důležitých subjektů na trhu s byty. Druhou důležitou aktivitou v projektu je pořádání otevřených kulatých stolů, na které jsou zváni důležití a zásadní aktéři, jenž se spolupodílí na sociální pomoci a podpoře osob v sociálně nepříznivé situaci ztráty nebo nevhodného bydlení. Prvního kulatého stolu 26.5. se účastnili zástupci vedení města Mladá Boleslav, zástupkyně ÚP ČR (KoP Mladá Boleslav), Svazu měst a obcí ČR a poskytovatelů sociálních složeb (Naděje, Jekhetani Luma, Proxima Sociale.) Účastníci diskutovali nad potřebou vzniku uceleného sociálně pomáhajícího systému nájemního bydlení v obci, který za nastavení a dodržování pravidel všemi aktéry nabízí zlepšení životní situace pro osoby v sociálně znevýhodnění, zmenšuje riziko sociální exkluze a diskriminace na nájemním trhu, předchází vzniku sociálně vyloučených lokalit, nabízí bezpečné a podporující zázemí pro děti a dospívající, umožňuje dospělým osobám rychlejší a dlouhodobější návrat na trh práce a tím ekonomickou a sociální nezávislost i autonomii, jež v důsledku umožní nezávislost rodin i jednotlivců na státním sociálním systému i sociálních službách.


   Akreditovaný kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

   27. 5. 2015

   Akreditovaný kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

   R-Mosty pořádají v termínu 27. a 28. srpna další běh kurzu, který je nepostradatelný pro všechny pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a rodinami. Jedná se o výjezdní, intenzivnější variantu kurzu. Koná se na Biofarmě Belina v obci Nežichov nedaleko západočeské Toužimi a účastníci mají placený pobyt, stravování i dopravu. Cílem kurzu je poskytnout informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci Romů, ale také vytvořit prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti účastníků a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy. Tento akreditovaný kurz je realizován již šest let a za dobu jeho existence jím prošlo přes 350 pedagogů, asistentů pedagoga a dalších pracovníků, zejména z oblasti sociálních služeb, nízkoprahových klubů, sociálních a školských odborů a pedagogicko psychologických poraden. Kurzisté dostanou inovativní materiály pro práci s romskými dětmi a získají základní vhled do ne zcela známých metod pedagogické práce, jako je např. kinestetický výchovný styl nebo pedagogika Montessori. Seminář bude realizován prostředí divoké západočeské přírody v útulném prostředí biofarmy (info na http://www.biofarmabelina.cz/). Účastníci mají hrazený pobyt v útulném penzionu přímo na farmě a zdarma je také kompletní stravování. Kursisté platí pouze poplatek 200,- kč na spolufinancování pobytu. Cestovné je taktéž možno proplatit. Během semináře proběhne exkurze do romské lokality Dobrá Voda u Toužimi, kde působí sdružení Český západ. Toto sdružení je realizátorem výjimečně úspěšných, revitalizujících projektů v zapadlých romských lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Na semináři budou prezentovány a distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi. Lektory semináře jsou romisté Mgr. Barbora Šebová a David Tišer a expertka na inkluzivní vzdělávání a ředitelka ZŠ Kopřivnice Mgr. Vlasta Geryková. Další informace najdete na www.r-mosty.cz. Hlásit se je možné mailem na adam@r-mosty.cz nebo telefonicky na číslo 725 345 594. Maximální kapacita je 15 osob. Projekt je financován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České Republiky.


   

   Nový hudební klip z klubu R-Mosty

   20. 4. 2015

   Nový hudební klip z klubu R-Mosty

   Lektor NZDM R-Mosty, MC Henry D, a dva talentovaní mladíci odtamtéž natočili moderní verzi bluesové klasiky Ain´t no sunshine. Jak se jim to povedlo můžete zhodnotit na linku níže: https://www.youtube.com/watch?v=2hf1I4KIOnI

   Hudební aktivity jsou součástí našeho NZDM díky dlouhodobé podpoře ze strany

   Ministerstva kultury ČR

   (odbor regionální a národnostní kultury) a dalších donorských subjektů.


   Nový Uličník v akci

   16. 4. 2015

   Nový Uličník v akci

   Počínaje březnem obnovili jsme projekt Nízkoprahového autobusu našeho NZDM klubu R-Mosty. Naše "nová stará" Karosa přivítala své klienty tradičně na náměstí Jiřího z Poděbrad a nabídla lepší zázemí a důvěrné prostředí pro nízkoprahovou práci s dětmi a mládeží. Projekt autobusu Uličník pořádáme ve spolupráci s Městskou částí Prahy 3 a pražským Magistrátem. Kromě Jiřího z Poděbrad se chystáme parkovat i na Chelčického náměstí, U Vinohradského hřbitova a nově také v jižní části Jarova.


   Tisková zpráva: „Neziskové organizace a odborníci podporují novou Koncepci sociálního bydlení“ (zkrác. verze)

   24. 3. 2015

   Praha 24. 3. 2015 Platforma pro sociální bydlení, v jejímž vedení jsou rovněž R-Mosty, z.s., vítá plnění koaličních slibů v oblasti sociálního bydlení. Nová Koncepce sociálního bydlení je podle Platformy velký krok správným směrem, hlavní tři sliby jsou plněny. Nyní zbývá připravit zákon o sociálním bydlení. Koncepce sociálního bydlení je nyní v meziresortním připomínkovém řízení, vláda by ji měla projednávat koncem dubna.


   

   Kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi

   14. 1. 2015

   Kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětm

   R-Mosty budou i v roce 2015 realizovat několik běhů akreditovaného kurzu pro pedagogy a další pedagogické pracovníky, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků. Cílem kurzu je poskytnout učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům (pracovníci NZDM, pedagogickopsychologických poraden, odborů školství apod.), kteří se setkávají nebo mohou setkávat s romskými žáky informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné situaci některých romských žáků a jejich rodin a příkladech dobré praxe. V rámci kurzu vzniká prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti pedagogů a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy. Součástí je také prezentace inovativních pedagogických metod s prvky kinestetického učebního stylu, který se osvědčuje v praxi s romskými dětmi. Důležitým prvkem kurzu je nabídka opatření, které otevírají možnosti lepší spolupráce mezi školou a romskými rodinami a zlepšují vztah romských žáků k pedagogům a škole obecně. Účastníci dostanou písemné podklady (sylaby) ke všem blokům kurzu a také inovativní didaktické pomůcky - dvojjazyčný komiks o romské historii, bannery se světově proslulými romskými osobnostmi a jazykové bannery, postihující typické projevy romského etnolektu češtiny a další. Lektory kurzu jsou romisté Mgr. Barbora Šebová, Mgr. Radka Steklá a David Tišer a ředitelka základní školy v Kopřivnici Mgr. Vlasta Geryková. Časová dotace kurzu je 16 hodin, kurzovné se neplatí. V letních měsících bude realizována také výjezdní forma kurzu, spojená se zážitkovým programem, při které je hrazeno i ubytování a strava. Zájemci o kurz se mohou hlásit již nyní na adam@r-mosty.cz nebo telefonicky na tel: 725 345 594 (projektový manažer Adam Pospíšil). Více informací o kurzu najdete zde: http://www.r-mosty.cz/akr-sem (Nově v roce 2015 nabídneme i akreditované semináře Psychohygieny pro pedagogy, informace uvedeme na těchto stránkách nebo podáme na našich telefonních číslech)


   Nové sportoviště v azylové domě

   11. 12. 2014

   Nové sportoviště v azylové domě

   Díky podpoře z grantového programu Škoda Dětem jsme v Azylovém domě pro matky s dětmi zřídili oplocené sportoviště a pořídili četné sportovní vybavení. Došlo také k rekonstrukci stávajícího dětského hřiště. Těšíme se na jaro, kdy uspořádáme sportovní den pro děti z azylového domu i ze širokého okolí a děkujeme Škodovce za podporu.


   

   Azylový dům pro matky s dětmi R-Mosty se stal součástí základní sítě soc. služeb ve Středočeském kraji

   11. 11. 2014

   Azylový dům pro matky s dětmi R-Mosty se stal součástí základní sítě soc. služeb ve Středočeském kraji

   Azylový dům R-Mosty se stejně jako naše pražské sociální služby stal součástí krajské sítě. To znamená, že byl uznán potřebným pro klienty v regionu a měl by být nadále podporován Středočeským krajem. Ve spojení s účastí na OP LZZ projektu Středočeského kraje by tak nemělo dojít k extrémním výpadkům ve financování jeho provozu v nejbližších letech


   

   Pořádáme další akreditovaný kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

   18. 6. 2014

   Pořádáme další akreditovaný kurz o sociokulturních specifikách romských žáků

   Chcete se ZDARMA zúčastnit akreditovaného kurzu, který je nepostradatelný pro všechny pedagogy a pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a rodinami? Využijte naší nabídky a přihlaste se na dvoudenní kurz Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků, který proběhne v termínu 25. a 26. srpna 2014 na Biofarmě Belina v obci Nežichov, nedaleko západočeské Toužimi. Realizátorem kurzu je renomovaná organizace R-Mosty, specializující se na poskytování sociálních služeb a akreditovaného vzdělávání. Cílem kurzu je poskytnout informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci Romů, ale také vytvořit prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti účastníků a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy. Tento akreditovaný kurz je realizován již pět let a za dobu jeho existence jím prošlo přes 300 pedagogů a dalších pracovníků z oblasti sociálních služeb, nízkoprahových klubů, sociálních a školských odborů a pedagogicko psychologických poraden. Kursisté dostanou inovativní materiály pro práci s romskými dětmi a získají základní vhled do ne zcela známých metod pedagogické práce, jako je např. kinestetický výchovný styl nebo pedagogika Montessori. Seminář 25. a 26. srpna bude realizován prostředí divoké západočeské přírody v útulném prostředí biofarmy (info na http://www.biofarmabelina.cz/). Účastníci mají hrazený pobyt v útulném penzionu přímo na farmě a zdarma je také kompletní stravování. Kursisté platí pouze poplatek 200,- kč na spolufinancování pobytu. Cestovné je taktéž možno proplatit. Během semináře proběhne exkurze do romské lokality Dobrá Voda u Toužimi, kde působí sdružení Český západ. Toto sdružení je realizátorem výjimečně úspěšných, revitalizujících projektů v zapadlých romských lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Na semináři budou prezentovány a distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi. Lektory semináře jsou romisté Mgr. Radka Steklá a David Tišer a expertka na inkluzivní vzdělávání a ředitelka ZŠ Kopřivnice Mgr. Vlasta Geryková. Další informace najdete na www.r-mosty.cz. Hlásit se je možné mailem na adam@r-mosty.cz nebo telefonicky na číslo 725 345 594. Maximální kapacita je 15 osob. Projekt je financován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České Republiky.


   R-Mosty na veletrhu

   14. 6. 2014

   R-Mosty na veletrhu

   12.6.2014 jsme veřejnosti prezentovali nejen stávající soc. služby R-Mostů, ale i zánovní mobilní Nízkoprahový klub "Uličník" alias Karosa 735, který od dubna funguje jako terénní forma našeho NZDM v lokalitách vinohradské části Prahy 3. Více o veletrhu zde: http://www.praha3.cz/noviny/neziskovy-sektor/den-plny-barev-predvedl-pestrou-paletu.html


   Nové prostory sídla R-Mosty, z.s.

   26. 5. 2014

   Nové prostory sídla R-Mosty, z.s.

   Od června 2014 (o přesném datu zprovoznění vás budeme zde informovat) se přesouvá sídlo společnosti R-Mosty a zároveň Sociálně právní poradna na adresu: Blahoslavova 4, Praha 3. Vstup do prostor je výhradně ze zadní strany z Žerotínovy ulice (viz obrázek). Prostory jsou pouze cca 200 metrů od současného sídla na Havlíčkově náměstí směr Ohrada. Telefonické kontakty i provozní doba prozatím zůstávají a můžete se na nás přes léto obracet i na původní adrese. NZDM (klub) ani další služby se na novou adresu nepřesouvají, ale budou pokračovat v ZŠ Cimburkova (směr centrum) po prázdninách.


   Prohlášení o nespojení

   14. 3. 2014

   Dne 1.1.2014 bylo do soudního rejstříku Ústeckého kraje zapsáno sdružení o.s. G-Mosty. Přestože osoba zakladatele je pro vedení R-Mosty, o.s. známá, prohlašujeme, že sdružení nemá žádnou spojitost s o.s. R-Mosty o jeho vzniku nevědělo a není s ním nijak spojeno ani personálně, ani aktivitami nebo spoluprací.


   Předškolní centrum v azylovém domě nebylo podpořeno Ministerstvem školství pro rok 2014

   21. 1. 2014

   Předškolní centrum v azylovém domě nebylo podpořeno Ministerstvem školství pro rok 2014

   S lítostí oznamujeme, že k poslednímu lednu bude ukončen provoz Předškolního centra R-Mosty v Azylovém domě pro matky s dětmi v Mladé Boleslavi, a to pro klientky AD i veřejnost. Důvodem je nezískání dotace MŠMT pro rok 2014. O případných změnách (seženeme-li jiné sponzorské či dotační zdroje) vás budeme informovat.


   Otevření terapeutické a školící místnosti na Praze 6

   6. 1. 2014

   Otevření terapeutické a školící místnosti na Praze 6

   Od listopadu ve zkušebním provozu a nyní naplno funguje ve Verdunské 725 terapeutická a školící místnost R-Mosty, kde v rámci Sociální poradny fakultativně nabízíme individuální i skupinovou psychoterapii. Místnost se zázemím nabízíme rovněž k velmi výhodnému pronájmu. Více v levém odkazu menu: Školící a terap. místnost


   Den otevřených dveří v Azylovém Domě R-Mosty

   19. 12. 2013

   Dnes (19.12.2013) pořádají R-Mosty den otevřených dveří v Azylovém domě v Mladé Boleslavi v Nádražní ulici č. 43. Pro širokou veřejnost je připraven program s možností návštěvy prostor Azylového domu a podrobných informací o fungování této sociální služby. Během dne budou mít návštěvníci k dispozici občerstvení, pro děti je připraven také program. Toto zařízení poskytuje, jako jedno z mála v Praze a ve Středočeském kraji, komplexní sociální službu, napomáhající k řešení kritické situace, do které se čím dál více rodin s dětmi dostává. Služba je určena primárně matkám s dětmi, které se ocitly v situaci bez přístřeší, bez možnosti nebo schopnosti tuto kritickou sociální situaci samostatně řešit.


   R-Mosty podporují stanovisko Platformy pro sociální bydlení

   26. 11. 2013

   R-Mosty podporují stanovisko Platformy pro sociální bydlení

   R-Mosty jsou členem Platformy pro sociální bydlení, která v těchto dnech a týdnech bojuje proti schválení návrhu MMR o koncepci sociálního bydlení, který ve stručnosti počítá se sociálními hromadnými ubytovnami a nepodporuje (systematicky neřeší) rozptýlené bydlení v obcích. V současnosti hrozí i nepřijetí zákona o sociálním bydlení, jenž by nutil města a obce k vytváření bytového fondu k jmenovanému účelu. Jelikož se jedná o skutečně velmi palčivý sociální problém, chceme upozornit na aktivity Platformy a vyzvat vážené čtenáře k návštěvě jejích stránek www.socialnibydleni.org. Děkujeme za Vaše dotazy a podněty.


   

   IV. Benefiční festival R-Mosty!

   13. 9. 2013

   IV. Benefiční festival R-Mosty !

   V neděli 3.11. 2013 odpoledne obnovíme tradici hudebně-tanečních akcí v Retru Praha. Tentokrát v čele s vynikající skupinou

   TATA BOJS

   ! A to v plné sestavě i elektronickém výkonu (od 20:30). Dále zahraje jako vždy Bitumen Beat (22:00) a nově hip-hopové trio UGC (19:30). Večer moderuje Vojta Lavička. Počet vstupenek v předprodeji je omezen, proto neváhejte je objednávat na tel. čísle: 222 581 241, případně na mailu: richard@r-mosty.cz. Cena v předprodeji je 149,- Kč, cena na místě potom 200,- Kč. Věříme, že stejně jako v předchozích letech to bude pro nás i pro vás příjemný večírek a kulturní vybití. Festival finančně podpoří díky Nadaci Divoké husy i společnost ČSOB. Děkujeme.


   OPPA projekt 5. patro

   3. 9. 2013

   5. patro

   Od 1.7. 2013 jsou R-Mosty součástí projektu ESF OPPA s názvem 5. patro. V projektu jsou nám svěřeny aktivity doučování dětí, rozšířená nabídka našeho Nízkoprahového klubu (budeme moci zprostředkovávat a platit lektory, nabízet pracovní stáže - kvalifikované brigády - a také vzdělávat učitele ZŠ a SŠ Havlíčkovo náměstí. Pro více informací kontaktujte Tomáše Rezka na mailu: tomas@r-mosty.cz nebo čísle 222 581 241. Aktuální informace o projektových aktivitách a nabídky stáží i doučování najdete na facebookovém profilu Nízkoprahového klubu: https://www.facebook.com/ermosty


   Nové centrální prostory R-Mosty, o.s.

   3. 9. 2013

   Od roku 2012 intenzivně hledáme v lokalitě Prahy 3 nové prostory pro činnost sociální poradny a kanceláře R-Mostů. Toto hledání vychází z plánovaného stěhování ZŠ Havlíčkovo náměstí do nových, bohužel menších, prostor. Po prvotních neúspěších nyní usilujeme o velký nebytový prostor v centrální části Žižkova. Věříme, že tentokrát budeme úspěšní a od roku 2014 vás díky vstřícnosti městské části budeme moci uvítat v nových kancelářích s lépe zajištěnými službami pro veřejnost.


   

   Pořádáme další dva běhy akreditovaných kurzů o sociokulturních specifikách romských žáků

   24. 7. 2013

   Pořádáme další dva běhy akreditovaných kurzů o sociokulturních specifikách romských žáků

   Zveme vás na kurz pro pedagogy a pro další pracovníky, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských dětí. Momentálně nabízíme dva termíny:
   - 26. a 27. srpna 2013 na Biofarmě Belina v obci Nežichov, nedaleko západočeské Toužimi.
   - 23. a 24. září v prostorách ZŠ Sobotecká v Turnově
   Cílem kurzu je poskytnout informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci Romů, ale také prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti účastníků a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy.
   Tento akreditovaný kurz je realizován již pět let a za dobu jeho existence jím prošlo na 300 pedagogů a dalších pracovníků z oblasti sociálních služeb, nízkoprahových klubů, sociálních odborů a pedagogicko psychologických poraden. Kursisté dostanou inovativní materiály pro práci s romskými dětmi a získají základní vhled do ne zcela známých metod pedagogické práce, jako je např. kinestetický výchovný styl nebo pedagogika Montessori.

   Seminář 26. a 27. srpna bude realizován v příjemném prostředí divoké západočeské přírody v útulném prostředí biofarmy. Účastníci mají možnost pobytu a stravování z produktů farmy téměř

   ZDARMA

   platí se pouze poplatek 200,- kč na spolufinancování pobytu. Cestovné je taktéž možno proplatit. Během semináře proběhne exkurze do romské lokality Dobrá Voda u Toužimi, kde působí sdružení Český západ. Toto sdružení je realizátorem výjimečně úspěšných, revitalizujících projektů v zapadlých romských lokalitách na Toužimsku a Tepelsku.

   Na semináři budou též prezentovány a distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi. Lektory semináře jsou romisté Mgr. Radka Steklá a David Tišer a expertka na inkluzivní vzdělávání a ředitelka ZŠ Kopřivnice Mgr. Vlasta Geryková. Podrobné informace najdete na www.r-mosty.cz.

   Hlásit se je možné mailem na adam@r-mosty.cz nebo telefonicky na číslo 725 345 594. Uzávěrka přihlášek je 20. srpna (na zářiový termín 16. září), maximální kapacita 15 osob.

   Projekt je financován Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České Republiky.

   Kurz je akreditován MŠMT ČR.


   Letní mobilní NZDM Klub !

   9. 7. 2013

   Letní mobilní NZDM Klub !

   Po mnoha letech pokusů, jak atraktivizovat letní provoz našeho Klubu pro děti a mládež, jsme přišli s myšlenkou pojízdného klubu. Je vždy tam, kde se přirozeně vyskytují klienti. Letos nejvíce na Kostnickém náměstí Prahy 3. Klub R-Mosty od 1. července 2013 rozjel unikátní projekt na léto: Letní klub v ulicích Žižkova. Ambulantní služba přibrala některé prvky streetworku a vyrazila do terénu mezi své uživatele. Klub můžete potkat na Kostnickém náměstí v Praze 3 v nákladním automobilu, který poskytuje zázemí pro služby i volnočasové aktivity. Pracovníky mohou kontaktovat i ostatní obyvatelé Prahy s poptávkou po sociálních službách na Žižkově. Otevírací doba je každý týden od pondělí do čtvrtka, od 13 do 19 hodin.


   Projekt Azylové centrum pro matky s dětmi vstupuje do finální fáze

   6. 5. 2013

   Projekt Azylové centrum pro matky s dětmi vstupuje do finální fáze

   Projekt z prostředků OP LZZ Evropského sociálního fondu díky kterému z větší části náš azylový dům funguje poslední tři roky, končí v září 2013. Díky projektovým prostředkům se podařilo nejen udržet činnost sociální služby AD, ale také pomoci desítkám rodin a jednotlivců k zaměstnání, doplnění vzdělání pro sebe a startu lepšího vzdělání pro své děti. K dnešnímu dni evidujeme 154 lidí, kteří v našem azylovém domě bydleli, čerpali zde sociální služby, případně díky našemu evropskému projektu pracují nebo se doučili řemeslo či získali rekvalifikační kurz. Překročili jsme tak o více než 50% vytyčený počet. Doufáme, že na nás za tak dlouhou dobu nezapomněly orgány veřejné správy a získáme část provozních dotací na další roky také ze státní pokladny, abychom mohli v práci pokračovat.


   Poptáváme malý nákladní vůz (dodávku)

   21. 4. 2013

   Poptáváme malý nákladní vůz (dodávku)

   Pokud by někdo z vážených čtenářů našeho webu mohl do naší organizace věnovat, pronajmout či levně odprodat: velkou dodávku či menší nákladní vůz (plachta, skříň apod.), budeme velmi rádi. Kromě stěhování darů nábytku a vybavení bychom jej využili k rozjezdu projektu zaměstnávání a malé sociální ekonomiky. Případný kontakt: kancelar@r-mosty.cz nebo 602399826. Děkujeme.


   Akreditovaný kurz pedagog a sociokulturní specifika romských žáků v roce 2013

   13. 2. 2013

   Akreditovaný kurz pedagog a sociokulturní specifika romských žáků v roce 2013

   S radostí oznamujeme, že v roce 2013 budou pokračovat kurzy pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků. Do kurzu je možné zapojit jednotlivé pedagogické pracovníky nebo celý učitelský sbor jedné školy. Mohou se hlásit také kontaktní pracovníci nízkoprahových klubů, mateřských center, úředníci sociálních a školských odborů na obcích a krajích a další profese, které pracují s romskými dětmi a rodinami. Podrobné informace o kurzu najdete v sekci vzdělávání. Kontakt: Adam Pospíšil, adam@r-mosty.cz nebo tel: +420 222 581 241


   Nábytek do organizací

   15. 1. 2013

   Nábytek do organizací

   R-Mosty, o.s. nabízejí spřáteleným organizacím zbylý nábytek z daru České spořitelny. Jedná se zejména o velmi kvalitní kancelářské stoly značky Techo v rozměru 180 x 100 cm. Stoly mají celokovovou konstrukci a šedou vrchní desku. Jsou ve velmi dobrém stavu. Pro podrobnější informace kontaktujte kolegu Richarda Frištenského 222 581 241, richard@r-mosty.cz


   7. 1. 2013

   Pomozte dětem! Školka v Azylovém domě

   Od 4.1.2013 pokračujeme v projektu miniškolky v azylovém domě. Umožnil nám to projekt nadace NROS a její program Pomozte dětem ze sbírky 14. ročníku. Miniškolka bude v tomto případě rozšířena i o pravidelné volnočasové aktivity pro starší děti klientek azylového domu.


   Zprostředkovatelé zaměstnání

   7. 1. 2013

   R-Mosty jsou od 7.1.2013 uznaným zprostředkovatelem zaměstnání. Původně zamýšlené povolení, jenž bylo vyžadováno pro jeden z projektů OP LZZ přidal naší společnosti další akreditaci, která nám umožní efektivněji pomáhat klientům služeb v nalézání pracovního místa. Toto povolení nám vystavilo Generální ředitelství Úřadu práce. O podrobnostech inovovaných služeb budeme informovat na tomto webu.


   R-Mosty jako organizace podporují svého zaměstnance Richarda Frištenského

   10. 10. 2012

   R-Mosty jako organizace podporují svého zaměstnance Richarda Frištenského

   R-Mosty, o.s. zcela stojí za svým zaměstnancem, Richardem Frištenským, v kauze napadení na pražském Andělu dne 6.10.2012. A to jak po stránce morální, tak i právní. Kolega Frištenský je slušný člověk, který stejně jako my ostatní sociální pracovníci organizace ctí skutečnost, že i sociálně vyloučený člověk je stále člověk, nejen se svými povinnostmi dodržování vyhlášek, ale i lidskými a občanskými právy.

   Rádi též vážená média opakovaně upozorníme, že kolega není ani rozzuřeným důchodcem, ani bezmocným starcem, ale vcelku vyrovnaným a přinejmenším duševně mladistvým pracovníkem.

   Za R-Mosty, o.s.
   Jakub Čihák, ředitel


   Nabídka dvoudenního semináře pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských dětí

   25. 9. 2012

   R-Mosty, o.s. pořádají další akreditovaný semináře pro pedagogy, kteří se setkávají se sociokulturními specifiky romských žáků. Už nyní je možné se přihlásit do dvoudenního intenzivního kurzu, který se bude konat 3. a 4. prosince na biofarmě Belina v Nežichově nedaleko západočeské Toužimi. Seminář je zdarma, platí se pouze příspěvek na ubytování a stravu ve výší 200,- Kč na jednoho účastníka.

   Cílem kurzu je poskytnout učitelům, kteří se setkávají nebo mohou setkávat s romskými žáky informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin a příkladech dobré praxe a inklusivních metod práce s romskými žáky. Seminář dává také prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti pedagogů a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy. Seminář bude realizován v příjemném prostředí divoké západočeské přírody v útulném prostředí biofarmy (www.biofarmabelina.cz). Účastníci mají možnost pobytu a stravování z produktů farmy zdarma. Součástí pobytu je večerní neformální program. Během semináře proběhne exkurze do romské lokality Dobrá Voda u Toužimi, kde působí sdružení Český západ (www.cesky-zapad.cz). Toto sdružení je realizátorem výjimečně úspěšných, revitalizujících projektů v zapadlých romských lokalitách na Toužimsku a Tepelsku. Na semináři budou též prezentovány a zdarma distribuovány inovativní didaktické pomůcky pro práci s romskými dětmi.


   Den otevřených dveří v Azylovém Domě R-Mosty

   25. 5. 2012

   Ve středu 20. června bude mít široká veřejnost možnost nahlédnout za bránu Azylového domu pro matky s dětmi, který v Mladé Boleslavi od roku 2009 provozuje společnost R-Mosty. Toto zařízení poskytuje, jako jedno z mála v Praze a ve Středočeském kraji, komplexní sociální službu, napomáhající k řešení kritické situace, do které se čím dál více rodin s dětmi dostává.

   Služba je určena primárně matkám s dětmi, které se ocitly v situaci bez přístřeší, bez možnosti nebo schopnosti tuto kritickou sociální situaci samostatně řešit. „Mimo samotného poskytnutí bezpečného azylu, nabízíme matkám podporu ve všech souvisejících oblastech tak, aby se situace celé rodiny stabilizovala a zlepšovala“, uvádí Mgr. Jakub Čihák, ředitel společnosti R-Mosty. V Azylovém Domě proto funguje sociální pracovnice, provizorní školička pro děti, asistent vzdělávání a zaměstnávání a další služby, mající za cíl zvyšování soběstačnosti matek a zlepšování jejich pozice na trhu práce např. formou rekvalifikačních kurzů a pracovních stáží.

   Azylový dům R-Mosty za tři roky fungování pomohl už 125 klientkám a celkem 221 dětem. V současnosti funguje zejména díky projektu OP LZZ Evropského sociálního fondu. Orgány státní správy a samosprávy, zejména pak MPSV ČR, Hl. město Praha, MČ Prahy 3, se na jeho financování podílejí zhruba třiceti procenty. Statutární město Mladá Boleslav, ze kterého největší část rodin pochází, a na jehož území Azylový dům leží, přispívá v současnosti zhruba půl procentem celkového 2,8 milionového rozpočtu.

   20. června od 11 hodin pořádají R-Mosty v zahradě Azylového domu komponovaný program s možností návštěvy prostor Azylového domu a podrobných informací o fungování této sociální služby. Během dne budou mít návštěvníci k dispozici občerstvení, vystoupení kapely Benga Show, pro děti je připraven program tvořivých dílen s dobrovolníky Azylového domu, nafukovací hrad a mnoho dalšího. Předpokládaný konec akce je v 18 hodin.

   

  KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

  Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

  Příspěvek na účet

  Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet u České spořitelny 5034021339/0800. Předem Vám velice děkujeme!

  Sociální sítě

  � 2006�2023 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

  UbiQue Webs