Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80

Projekt
ROZVOJ KOMPETENCÍ PRO ZÍSKÁNÍ A UDRŽENÍ BYDLENÍ (REG. Č. CZ.03.2.60/0.0./0.0/16_049/0010177)
je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt chce na území IPRÚ Mladá Boleslav podchytit riziko prohlubování sociální exkluze zejména u marginalizovaných skupin obyvatel, rodin s malými dětmi a osobami zvlášť ohroženými sociálním vyloučením.

Výběr cílových skupin i způsob realizace aktivit projektu vychází z inovativního modelu - partnerství municipality (sociální odbor obce) a zkušeného neziskového poskytovatele sociálních a komunitních služeb, které poskytuje unikátní možnosti vzájemného doplňování know-how.

Logo ESF OPZ

Logo MPSV ČR 

KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

Příspěvek na účet

Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet u České spořitelny 5034021339/0800. Předem Vám velice děkujeme!

Sociální sítě

� 2006�2023 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

UbiQue Webs