Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80

Nabídka akreditovaného kurzu „Jsem OK jsi OK“

Pro koho je určen: Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Obsah programu: R-Mosty z.s. pořádají akreditovaný program nabízející témata: psychohygiena, stresové situace a práce, komunikace pracovník a klient, využití transakčního modelu pro pomáhající profese, životní situace osob v sociálním vyloučení, kultura chudoby, generační chudoba a uzavřený svět ghetta v ČR, sociokulturní specifika Romů.

Motto programu: Celý kurz je zaměřen na přijetí autentického vztahu pracovníka k sobě, k nastavení a respektování partnerské úrovně mezi pracovníkem a klientem, znalostí a respektováním odlišností na straně pracovníka i klienta.

Proto je důležité, aby co nejčastěji platilo během Vaší náročné práce: JSEM OK, JSI OK.

  • Program Jsem OK, jsi OK je akreditován MSPV č. 2016/1170-SP/VP
  • Rozsah programu: 16 výukových hodin (2 výukové dny po 8 hodinách)
  • Cena programu: 3000 Kč pro účastníka
    (za program + materiály pro účastníka, v případě 10 a více účastníků z jedné organizace je cena 2 500 Kč za účastníka)
  • Počet účastníků na programu: min. 8 osob – max. 14 osob
  • Místo realizace: Program je realizován ve vzdělávacích prostorech KCH - KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ, Husitská 74, Praha 3 - Žižkov 130 00, viz: www.husitska.eu (nebo po dohodě lze realizovat v prostorách klienta s připočtením cestovní nákladů)
  • Program je ukončen získáním Osvědčení o absolvování.
  • Pro objednávku programu: poptávkový formulář na konci této stránky

Co program Jsem OK, jsi OK, nabízí:

Nabídne účastníkům seznámení a porozumění mechanismu vzniku, trvání a zvládání stresové (zátěžové) reakce organizmu na obtížné, krizové pracovní i osobní situace (model GAS). Představí Vám standardní postupy komunikace, účinné metody psychohygieny pro pracovníky v pomáhajících profesích. Nabídne Vám způsob vzájemné komunikace mezi pracovníkem a klientem z pohledu transakční analýzy (E. Berneho). Vyzkoušíte si efektivní relaxační a autogenní cvičení použitelné v rámci každodenní praxe. Nabídneme Vám základy autentické komunikace a reflexe svých možností a hranic, coby základní přístup mezi pracovníkem a klientem.

Představí účastníkům unikátní pohled a zkušenosti v rámci sociokulturních specifik Romů, odlišný vztah romských rodin k institucím a jaký to má vliv v rámci sociálního systému ČR. Rozborem modelových příkladů představí odlišné pojetí dané situace z pohledu klienta, pracovníka, instituce, komunity. Představí co, znamená kultura chudoby a mezigenerační přenos chování v rámci života v „ghettu“ a co jsou faktory, jak se z této situace vymanit. Nabídne naše pojetí mezi kontrolou a pomocí v rámci sociokulturních specifik Romů v kontaktu s institucí (sociální službou, sociální prací).

Máte zájem o realizaci programu Jsem Ok, jsi OK?


Naposledy upraveno 23. 6. 2018 v 16:45:00 uživatelem Martin NossbergerKOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

Příspěvek na účet

Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet u České spořitelny 5034021339/0800. Předem Vám velice děkujeme!

Sociální sítě

� 2006�2023 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

UbiQue Webs