Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80

Nabídka akreditovaného kurzu „Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků“

Cílem kurzu je poskytnout učitelům, kteří se setkávají, nebo mohou setkávat s romskými žáky, informační servis v podobě ucelených dat o romské historii, jazyce, kulturních specifikách i současné socioekonomické situaci některých romských rodin a příkladech dobré praxe a inklusivních metod práce s romskými žáky. Kurz dává také prostor pro navázání těchto informací na konkrétní zkušenosti pedagogů a pro otevřenou interaktivní diskusi nad jednotlivými souvisejícími tématy. Kurz je realizován za podpory MŠMT ČR.


Tématické bloky kurzu

Kulturně-historické zázemí romských žáků

  • Romská historie, zvláště novodobá, v souvislostech – rozdělení romských skupin, základní pojmy (Rom, Cikán, gadžo, atd.), vliv historie na utváření osobní i skupinové identity a postojů ke společnosti a jejím institucím, včetně školy
  • Lektor: Mgr. Radka Steklá

Mluvčí romštiny nebo romského etnolektu češtiny v českém jazykovém prostředí

  • Základní seznámení s gramatickou a jazykovou strukturou romštiny, problematika romského etnolektu češtiny, problematika bilingvismu, neúplné jazykové směny, podoby lexikálních a gramatických přenosů z romštiny do češtiny a jejich vliv na mluvený projev dítěte, možné omyly při diagnostikách SPU romských žáků, problematika sociální a mentální zaostalosti, metody a možnosti odbourávání problémů s češtinou u romských dětí
  • Lektor: Mgr. Barbora Šebová

Kulturní specifika – tradice, současnost, vliv socioekonomických faktorů

  • Výchova dětí v romské rodině, postavení jednotlivých členů rodiny, normy chování a další aspekty „romství“ mezi tradicí a současností. Vliv sociokulturního zázemí na vztah romských rodin ke škole jako instituci
  • Lektor: David Tišer

Problémy některých romských žáků v MŠ a ZŠ a možný podíl školy na jejich řešení

  • Prezentace zkušeností pedagogů, kteří dlouhodobě pracují s romskými dětmi, sdílení doporučení a metod, příklady dobré praxe
  • Lektor: Mgr. Vlasta Geryková

Socioekonomické zázemí v romské rodině ohrožené sociálním vyloučením

  • Popis socioekonomického zázemí romských dětí, které ovlivňují negativní společenské jevy, jako jsou nezaměstnanost, dluhy a exekuce, problematika bydlení, společenská diskriminace…
  • Lektor: Bc. Pavlína Radlová

Délka kurzu

16 hodin, rozděleno do 2 dnů

Materiály

Účastníci dostanou písemné podklady (sylaby) ke všem blokům kurzu, a také inovativní didaktické pomůcky: dvojjazyčný komiks o romské historii, bannery se světově proslulými romskými osobnostmi, jazykové bannery postihující typické projevy romského etnolektu češtiny, hru pro žáky zaměřenou na češtinu, romštinu a angličtinu, metodiku používání romské literatury a historie ve vyučování. Ke všem materiálům proběhne výklad k jejich praktickému využití.

Více informací a přihlášky
Bc. Adam PospíšilAsistent vzdělávání a zaměstnávání+420 222 581 241
+420 326 702 404

Naposledy upraveno 29. 1. 2015 v 11:50:29 uživatelem Ondřej SmíšekKOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

Příspěvek na účet

Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet u České spořitelny 5034021339/0800. Předem Vám velice děkujeme!

Sociální sítě

� 2006�2023 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

UbiQue Webs