Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80

Nízkoprahový klub pro děti a mládežNaše organizace je prostřednictvím NZDM Klub R-Mosty zapojena do projektu Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb - reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187 ...


Vítejte v Klubu R-Mosty

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 10–21 let

Poslání

Klub R-Mosty poskytuje prostor, kde mohou dospívající trávit svůj volný čas bezpečně, nově a zajímavě a s pomocí kontaktních pracovníků řešit náročné životní situace. Doprovázíme dospívající – chráníme jejich dětství a podporujeme je na cestě ke spokojené dospělosti.

Cílová skupina

Klub R-Mosty mohou navštěvovat děti a mládež ve věku 10 až 21 let včetně, které se pohybují v oblasti Prahy 3 a přilehlém okolí a jsou v náročné životní situaci.

Cíle Klubu R-Mosty

Služba působí na poli primární a sekundární prevence.

 • vytvořit bezpečný prostor pro rozvoj a nabytí jistoty
 • reagovat na projevy chování a motivovat k vhodnému řešení situace
 • nabízet poradenství, doprovod a informace, nové možnosti trávení volného času
 • motivovat a asistovat při zvládání školní přípravy nebo přípravy na budoucí povolání
 • podporovat v samostatnosti a zodpovědnosti k sobě i okolí

Principy služby

 • Nízkoprahovost (Snadná dostupnost bez administrativních překážek, doporučení či posudků. Služba je bezplatná a s možností anonymity.)
 • Možnost volby (Uživatelé se nemusí zapojit do probíhajících aktivit, pasivita není důvodem k ukončení služby, mohou kdykoliv odejít i přijít.)
 • Zapojení uživatelů do tvorby obsahu i formy služby (Uživatelé mohou ovlivňovat program klubu a navrhovat a realizovat své vlastní aktivity.)
 • Individuální přístup (Podporujeme jedinečnost každého uživatele a vycházíme z jeho individuálních potřeb.)

Adresa Klubu je Koněvova 605/2, Praha 3, vstup z ulice Chlumova.

Děti, které nespadají do naší cílové skupiny 10–21 let, odkážeme na partnerský klub v blízkém okolí.

Kontakty klubu
Mgr. Tomáš RezekVedoucí nízkoprahového klubu pro děti a mládež+420 604 134 233
Pracovníci klubuJen v provozních hodinách+420 702 019 556
Změna provozní doby NZDM Klub R-Mosty
Od pondělí 17. 5. se vzhledem ke zrušení distanční výuky na školách mění provozní doba NZDM. Nově bude platit tzv. letní otevírací doba, která je plánovaná do konce letních prázdnin, tj. do 31. 8. 2021.
Otevřeno bude vždy od pondělí do pátku od 12:00 do 17:00.
Provozní hodiny terénní služby - autobusu Uličník
Školní rok - úterý (nám. Jiřího z Poděbrad, Praha 3)13:00 – 18:00
Školní rok - středa (Poláčkova nebo Jílovská, Praha 4) 13:00 – 18:00
Dokumenty klubu
Veřejný závazekverejny_zavazek_nzdm_2020.pdf751 kB
Leták Klubu R-MostyLetak_klubu.pdf6,5 MB
 • NZDM R-Mosty jsou členy profesní asociace Č.A.S. – Česká asociace streetwork, kde můžete najít další informace o fungování nízkoprahových klubů v ČR.

Nízkoprahový klub nesupluje školu ani školní družinu a nezodpovídá za pobyt klientů před a po ukončení pobytu v klubu. Zodpovědnost za klienty během pobytu v klubu se řídí pouze podle platného občanského a trestního zákoníku ČR. Celé znění pravidel naší služby, práv a povinností nás i našich klientů a další užitečné informace najdete v dokumentu Veřejný závazek.


Aktuality nízkoprahového klubu

Klub R-Mosty přizpůsobuje provozní dobu

1.10.2020

foto klubu

Po dobu uzavření základních a středních škol je Klub R-Mosty otevřen od 8:00 do 14:00, a to zejména kvůli zaměření na pomoc s distanční výukou uživatelů. V Klubu je k dispozici několik počítačů, které mají webkameru s mikrofonem a sluchátka, internet je samozřejmostí. Prostor tak lze využít nejen na doučování či pomoc s úkoly, ale i na distanční výuku. S pracovníky lze komunikovat také online, a to skrze Instagram či Facebook."

Zapojení klubu do projektu Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb

1. 8. 2020

foto klubu

Naše organizace prostřednictvím NZDM Klub R-Mosty je zapojena do projektu „Společně a odborně v Praze - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_099/0015187, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory.

Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evaluačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby.

Projekt je realizován na území hl. města Prahy a zapojí se do něj 24 nízkoprahových soc. služeb.

Logo ESF OPZ


Streatbus uličník pomůže dětem i dospívajícícm na území MČ Praha 4

1. 8. 2020

foto Uličníku

Městská část Praha 4 spouští v pilotním projektu v rámci prevence kriminality provoz mobilního klubu pro děti a mládež ve věku od 10 do 21 let.

Od srpna 2020 a dále po celý školní rok potkáte "Uličníka" před vytipovanými základními školami a to každou středu v odpoledních hodinách.


Klub R-Mosty na nové adrese

6.1.2020

foto klubu

Klub R-Mosty se od ledna 2020 stěhuje na novou adresu Koněvova 605/2, Praha 3, a to do vlastních prostor, které spolek R-Mosty získal díky projektu "Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty"

Otevírací doba zůstavá stejná, přivítáme vás ve zcela nových prostorech ve dvou patrech.


Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

9. 12. 2019

Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

R-Mosty, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Kontaktní pracovník do NZDM Klub R-Mosty (Praha-Žižkov).

Náplň práce:

 • Přímá kontaktní práce s dětmi a mládeží od 10 do 21 let.
 • Poradenská práce a rozhovory
 • Vzdělávání, výchova, osvěta a prevence
 • Volnočasové aktivity, práce se skupinou
 • Vedení dokumentace klientů
 • Podíl na údržbě klubové místnosti
 • Příležitostně účast na akcích společnosti R-Mosty

Upozorňujeme, že tato pozice nesouvisí se zájmovými kroužky pro děti, ale jedná se o odbornou sociální práci.

Dále nabízíme:

 • Týmové i individuální supervize, metodické vedení, intervize
 • Možnost pravidelného dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • Zázemí zkušené a etablované organizace

Požadujeme:

 • Schopnost empatické komunikace
 • Osobní zralost a stabilitu, zodpovědný přístup
 • Aktivitu při rozvoji služby
 • Vzdělání na pozice pracovníka v sociálních službách nebo sociálního pracovníka (podle zákona 108/2006 Sb.)
 • Čistý trestní rejstřík
 • Schopnost práce v týmu

Výhodou:

 • Psychoterapeutický nebo příbuzný výcvik, další akreditované vzdělání
 • Zkušenosti z podobných zařízení (standardizované NZDM, otevřené kluby…)
 • Řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
 • Další dovednosti (hudební, výtvarné, sportovní, technické atp.)

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

Strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis. Posílejte e-mailem na: tomas@r-mosty.cz

Zájemci, kteří splňují základní požadavky budou pozvání k ústnímu výběrovému řízení do sídla organizace (Blahoslavova 4, Praha 3). Výběrové řízení bude ukončeno, jakmile bude vybrán vhodný uchazeč.

Další informace na tel.: 604 134 233, Tomáš Rezek


Vítězství v Antifetfestu 2017

26. 4. 2017

Vítězství v Antifetfestu 2017

Klienti NZDM R-Mosty natočili v našem klubu preventivní osvětový klip, jenž uspěl v obvodní soutěži filmového festivalu Antifetfest. Srdečně gratulujeme.
Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

21. 9. 2016

Výběrové řízení Klubu NZDM R-Mosty

R-Mosty, z.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici Kontaktní pracovník do NZDM Klub R-Mosty (Praha-Žižkov).

Výše úvazku 0,4 na DPČ. Nástup na pozici od 1. ledna 2017


Náplň práce:
Přímá kontaktní práce s dětmi a mládeží od 10 do 18 let.

Poradenská práce a rozhovory

Vzdělávání, výchova, osvěta a prevence

Volnočasové aktivity, práce se skupinou

Vedení dokumentace klientů

Podíl na údržbě klubové místnosti

Příležitostně účast na akcích společnosti R-Mosty

Upozorňujeme, že tato pozice nesouvisí se zájmovými kroužky pro děti, ale jedná se o odbornou sociální práci.

Dále nabízíme:

 • Týmové i individuální supervize, metodické vedení, intervize

 • Možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje
 • Pružnou pracovní dobu
 • Zázemí zkušené a etablované organizace


 • Požadujeme:
 • Schopnost empatické komunikace
 • Osobní zralost a stabilitu, zodpovědný přístup
 • Aktivitu při rozvoji služby
 • Vzdělání na pozice pracovníka v sociálních službách nebo sociálního pracovníka (podle zákona 108/2006 Sb.)
 • Čistý trestní rejstřík
 • Schopnost práce v týmu
  Výhodou:
 • Psychoterapeutický nebo příbuzný výcvik, další akreditované vzdělání
 • Zkušenosti z podobných zařízení (standardizované NZDM, otevřené kluby…), zkušenost s romskými klienty
 • Řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
 • Další dovednosti (hudební, výtvarné, sportovní, technické atp.)
 • Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
  Strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis
  Posílejte e-mailem na: tomas@r-mosty.cz
  Zájemci, kteří splňují základní požadavky budou pozvání k ústnímu výběrovému řízení do sídla organizace (Blahoslavova 4, Praha 3). Výběrové řízení bude ukončeno, jakmile bude vybrán vhodný uchazeč. Další informace na tel.: 604 134 233, Tomáš Rezek, www.r-mosty.cz


  Konec projektu OPPA - 5.patro

  24. 9. 2015

  Konec projektu OPPA - 5.patro

  Přestože pokračuje vypořádání připomínek závěrečné zprávy projektu ze strany MHMP, můžeme se pravděpodobně pochlubit nadstandardním splněním podmínek výše nadepsaného projektu, jenž jsme realizovali se ZŠ Havlíčkovo náměstí/Cimburkova od roku 2013 do letošního března. R-Mosty měly na starosti vzdělávání pedagogů, doučování a stáže v zaměstnání pro romské žáky a studenty. Celkem jsme s kolegy podpořili úspěšně 212 osob (dětí i učitelů). Některé aktivity byly přitom pro obě skupiny zcela nové. Výstupy a metodiku k projektu si můžete stáhnout v sekci Ke stažení v levé části menu. Děkujeme ESF i magistrátu za podporu a spolupráci.


  

  Nový hudební klip z klubu R-Mosty

  20. 4. 2015

  Nový hudební klip z klubu R-Mosty

  Lektor NZDM R-Mosty, MC Henry D, a dva talentovaní mladíci odtamtéž natočili moderní verzi bluesové klasiky Ain´t no sunshine. Jak se jim to povedlo můžete zhodnotit na linku níže: https://www.youtube.com/watch?v=2hf1I4KIOnI Hudební aktivity jsou součástí našeho NZDM díky dlouhodobé podpoře ze strany Ministerstva kultury a dalších donorských subjektů.


  Nový Uličník v akci

  16. 4. 2015

  Nový Uličník v akci

  Počínaje březnem obnovili jsme projekt Nízkoprahového autobusu našeho NZDM klubu R-Mosty. Naše "nová stará" Karosa přivítala své klienty tradičně na náměstí Jiřího z Poděbrad a nabídla lepší zázemí a důvěrné prostředí pro nízkoprahovou práci s dětmi a mládeží. Projekt autobusu Uličník pořádáme ve spolupráci s Městskou částí Prahy 3 a pražským Magistrátem. Kromě Jiřího z Poděbrad se chystáme parkovat i na Chelčického náměstí, U Vinohradského hřbitova a nově také v jižní části Jarova.


  R-Mosty na veletrhu

  14. 6. 2014

  R-Mosty na veletrhu

  12.6.2014 jsme veřejnosti prezentovali nejen stávající soc. služby R-Mostů, ale i zánovní mobilní Nízkoprahový klub "Uličník" alias Karosa 735, který od dubna funguje jako terénní forma našeho NZDM v lokalitách vinohradské části Prahy 3. Více o veletrhu zde: http://www.praha3.cz/noviny/neziskovy-sektor/den-plny-barev-predvedl-pestrou-paletu.html


  Letní mobilní NZDM Klub !

  9. 7. 2013

  Letní mobilní NZDM Klub !

  Po mnoha letech pokusů, jak atraktivizovat letní provoz našeho Klubu pro děti a mládež, jsme přišli s myšlenkou pojízdného klubu. Je vždy tam, kde se přirozeně vyskytují klienti. Letos nejvíce na Kostnickém náměstí Prahy 3. Klub R-Mosty od 1. července 2013 rozjel unikátní projekt na léto: Letní klub v ulicích Žižkova. Ambulantní služba přibrala některé prvky streetworku a vyrazila do terénu mezi své uživatele. Klub můžete potkat na Kostnickém náměstí v Praze 3 v nákladním automobilu, který poskytuje zázemí pro služby i volnočasové aktivity. Pracovníky mohou kontaktovat i ostatní obyvatelé Prahy s poptávkou po sociálních službách na Žižkově. Otevírací doba je každý týden od pondělí do čtvrtka, od 13 do 19 hodin.


  

  KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

  Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

  Příspěvek na účet

  Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet 4200148948/6800. Předem Vám velice děkujeme!

  Sociální sítě

  © 2006–2021 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

  UbiQue Webs