Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80

Projekt
KOUPĚ A REKONSTRUKCE AD V ML. BOLESLAVI (REG. Č.CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0006840)
je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zakoupení objektu na adrese Nádražní 43, 293 01 Mladá Boleslav -Čejetičky (vč. pozemku) a jeho rekonstrukce za účelem zvýšení kvality a dostupnostisociální služby, jejího rozvoje a zkvalitnění materiálně technické základny.

Provozujeme více než 10 let azylový dům pro matky s dětmi v objektu, který nebyl v našem vlastnictví. Objekt sice prozatím vyhovoval základním technickým, bezpečnostním i hygienickým normám, ovšem pouze za cenu stálých investic do údržby a oprav, jenž přesahoval možnosti rozpočtu služby. Investiční zásahy pak lze jen velmi obtížně činit s pomocí soukromých nadací nebo dílče z peněz vybraných dle zákona za ubytování. Proto jsme v srpnu 2018 objekt zakoupili a nyní připravujeme jeho přestavbu z fondů programi IROP, v rámci IPRÚ Mladá Boleslav."

Logo IROP

Logo MPMR ČR

KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

Příspěvek na účet

Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet u České spořitelny 5034021339/0800. Předem Vám velice děkujeme!

Sociální sítě

� 2006�2023 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

UbiQue Webs