Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80
R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR. Provozují čtyři registrované sociální služby — azylový dům pro rodiče s dětmi, sociálně-právní poradnu, nízkoprahový klub pro děti a mládež a nízkoprahové denní centrum. R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro odborníky z pomáhajících profesí a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání. Rovněž od roku 2012 distribuujeme v rámci humanitární činnosti potraviny pro nejohroženější rodiny a jednotlivce, pomáháme jim s vybavováním domácnosti i stěhováním. Jsme členy Valné hromady Potravinové banky Praha, členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace streetwork

  • Azylový dům
  • Nízkoprahový klub
  • Socálně-právní poradna
  • Vzdělávání
  • Kulturní projekty
  • Stěhování a doprava

Aktuality

Rozvoj služeb NDC

25. 11. 2022

Na konci listopadu jsme dokončili administrativně, stavebně i vybavením projekt "Rozvoj služeb NDC" financovaný z poslední dotační výzvy Operačního programu Praha - pól růstu.

Chceme touto cestou poděkovat jeho administrátorům na MHMP za skvělý přístup. Je upřímně škoda, že tento operační program, pro R-Mosty úspěšný celkem 3x, končí.

Díky této poslední dotaci dostali klienti NDC zázemí nového šatníku, praček, kuchyň; zaměstnanci pak konečně důstojné zázemí a nový prostor pro individuální konzultace.


Zemřela Pavlína Radlová, ředitelka Azylového domu R-Mosty

27. 3. 2022

Vážení kolegové, klienti a příznivci našich služeb, s lítostí v srdci Vám musíme oznámit, že nás navždy opustila naše kamarádka, přítelkyně a zároveň nejdéle sloužící kolegyně Pavlína Radlová.

Pavlína byla zakladatelkou sociální poradny R-mosty a vedoucí azylového domu R-mosty, silná bojovnice za lepší životy lidí v nouzi, Romů i Neromů, mužů, žen a zejména dětí.

Podlehla po dlouhé a statečné snaze ještě mezi námi zůstat.

Čest její památce i celému jejímu životu.KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

Příspěvek na účet

Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet u České spořitelny 5034021339/0800. Předem Vám velice děkujeme!

Sociální sítě

� 2006�2024 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

UbiQue Webs