Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR. Provozují tři registrované sociální služby — azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu a nízkoprahový klub pro děti a mládež. R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro odborníky z pomáhajících profesí, kulturní projekty a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání. Rovněž od roku 2012 distribuujeme v rámci humanitární činnosti potraviny pro nejohroženější rodiny a jednotlivce, pomáháme jim s vybavováním domácnosti i stěhováním. Jsme členy Valné hromady Potravinové banky Praha, členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace streetwork

 • Azylový dům
 • Nízkoprahový klub
 • Socálně-právní poradna
 • Vzdělávání
 • Kulturní projekty
 • Stěhování a doprava

Aktuality

Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

1. 8. 2021

R-Mosty podporují rodiny v bytech pro osoby v sociální tísni přidělených Magistrátem hlavního města Prahy v rámci projektu: Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039 je spolufinancován Evropskou unií.

Nízkoprahový klub pro děti a mládež

14. 5. 2021

Změna provozní doby NZDM Klub R-Mosty
Od pondělí 17. 5. se vzhledem ke zrušení distanční výuky na školách mění provozní doba NZDM. Nově bude platit tzv. letní otevírací doba, která je plánovaná do konce letních prázdnin, tj. do 31. 8. 2021.
Otevřeno bude vždy od pondělí do pátku od 12:00 do 17:00.

Nízkoprahové denní centrum
/ Komunitní centrum Husitská

1. 1. 2021

V lednu 2021 otevřely R-Mosty čtvrtou registrovanou sociální službu. Je jí Nízkoprahové denní centrum umístěné v prostorech Komunitního centra v Husitské ulici. Kromě servisu, na které jsou klienti KCH již zvyklí, rozšíří jeho portfolio o možnost stravy a celkové hygieny. Hlavním cílem služby je, za pomoci aktivit pracovníků a součinnosti klientů, zmírnění negativních dopadů života klientů na ulici. Jedná se hlavně o dopady na kvalitu života. Motivovat klienty k životní změně využitím metod sociální práce a aktivizaci potenciálů klientů.

NOVINKY: / testování na Covid-19 / každý pátek / 10.30 - 11.00 /

 • Číst více
 • 

  KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

  Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

  Příspěvek na účet

  Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet 4200148948/6800. Předem Vám velice děkujeme!

  Sociální sítě

  © 2006–2021 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

  UbiQue Webs