Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR. Provozují tři registrované sociální služby — azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu a nízkoprahový klub pro děti a mládež. R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro odborníky z pomáhajících profesí, kulturní projekty a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání. Rovněž od roku 2012 distribuujeme v rámci humanitární činnosti potraviny pro nejohroženější rodiny a jednotlivce, pomáháme jim s vybavováním domácnosti i stěhováním. Jsme členy Valné hromady Potravinové banky Praha, členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace streetwork

  • Azylový dům
  • Nízkoprahový klub
  • Socálně-právní poradna
  • Vzdělávání
  • Kulturní projekty
  • Stěhování a doprava

Aktuality

Streatbus uličník pomůže dětem i dospívajícícm na území MČ Praha 4

1. 8. 2020

foto Uličníku

Městská část Praha 4 spouští v pilotním projektu v rámci prevence kriminality provoz mobilního klubu pro děti a mládež ve věku od 10 do 21 let.

Od srpna 2020 a dále po celý školní rok potkáte "Uličníka" před vytipovanými základními školami a to každou středu v odpoledních hodinách.

Klub R-Mosty na nové adrese

6.1.2020

foto klubu

Klub R-Mosty se od ledna 2020 stěhuje na novou adresu Koněvova 605/2, Praha 3, a to do vlastních prostor, které spolek R-Mosty získal díky projektu "Rozvoj a stabilita klubů R-Mosty"

Otevírací doba zůstavá stejná, přivítáme vás ve zcela nových prostorech ve dvou patrech.

Dar od společnosti 2N

20. 12. 2019

Dar 2N

Společnost 2N předala R-mostům dar v podobě zabezpečení a telekomunikace pro azylový dům v Mladé Boleslavi v hodnotě více než 60 tisíc korun. Velice děkujeme!KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

Příspěvek na účet

Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet 4200148948/6800. Předem Vám velice děkujeme!

Sociální sítě

© 2006–2020 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

UbiQue Webs