Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80

Nabídka akreditovaného kurzu „Základy psychohygieny pro pedagogické pracovníky“

Kurz je zaměřen na podporu pedagogů v oblasti psychohygieny, relaxace, efektivního odbourávání stresu, odporu nebo dokonce agrese žáků a dalších technik vedoucí k prevenci syndromu vyhoření učitele. Hrozba vyhoření se negativně podepisuje nejen na psychické pohodě a produktivitě pracovníka, ale trvale a nevratně poškodí vztah k profesi a jejím objektům (žákům). Kurz nabízí možnost pochopení mechanizmů, které práci učiteli postupně znesnadňují a nabízí konkrétní techniky, které objektivně pomáhají vykonávat profesi kvalitně, dlouhodobě a s dobrým pocitem.

Cílem kurzu je, seznámit účastníky s obecně platnými mechanismy stresu jako psychosomatického fenoménu. Po rozpoznání jeho základních charakteristik je možné přistoupit k nástinu sebezkušenostních technik a následně i technik zvládaní projevů stresu („copingu“), minimalizace jeho rizik a všech druhů relaxace, jež redukují patologické stresové dopady na vlastní psychiku i okolí. Konkrétní techniky pomohou překonávat náročné profesní situace i dlouhodobou stresovou zátěž.

Leitmotivem kurzu je vysoká interaktivita - otevřený prostor pro vlastní zakázky účastníků, ať už v modelových situacích nebo zpětným rozborem příběhů či obecných témat, které sami přinášejí.


Tématické bloky kurzu

Stres a jeho mechanismy

 • Co je stres?
 • Stres jako obraná reakce x stres jako nepřítel
 • Kde a jak se stres projevuje - myšlení, emoce, chování, tělesné příznaky
 • Druhy stresorů
 • Způsoby prožívání stresu
 • Škála životních událostí (Holmes a Rahe)
 • Stres a specifika práce v pomáhající profesi pedagoga

Psychohygiena a relaxace

 • Co je psychohygiena a relaxace
 • Základní antistresové techniky (Schultz, Jacobsson)
 • Syndrom vyhoření - hrozba pro pomáhající profese
 • Psychohygiena jako prevence syndromu vyhoření
 • Výhody supervize v pedagogické profesi

Standardy komunikace jako psychohygiena při práci

 • Co jsou standardy komunikace a jak pomáhají v profesi
 • Komunikace z pohledu transakční analýzy
 • Hry a cvičení komunikace z pohledu transakční analýzy ve skupinách
 • Reflektivní přístup v komunikaci
 • Efektivní komunikace, definice rolí, identifikace problémů, práce s rezistencí
 • Principy motivačních rozhovorů, práce s odporem

Délka kurzu

12 hodin (rozděleno do dvou dnů)

Lektoři kurzu

Mgr. Jakub Geisler
Mgr. Jakub Čihák

Kurz probíhá prezenční formou v rámci celé ČR. Je určen pro pedagogy standardních základních škol i na učitele speciálních a praktických škol, učitele gymnázií a SOŠ a SOU, metodiky prevence, speciální pedagogy, školní psychology. Kurz je vhodný jak pro začínající učitele, tak je velice přínosný i pro zkušené pedagogy, kteří chtějí načerpat novou sílu a motivaci pro zvládání svého povolání. Vzhledem k zaměření naší vzdělávací instituce je kurz neméně vhodný pro pedagogy, kteří pracují se žáky s odlišného sociokulturního prostředí (zejména s Romy), kde hraje v práci pedagoga roli také určitá sociokulturní specifika žáků (možnost návaznosti na již realizovaný a akreditovaný kurz „Pedagog a sociokulturní specifika romských žáků“).

Více informací a přihlášky
Bc. Adam PospíšilAsistent vzdělávání a zaměstnávání+420 222 581 241
+420 326 702 404

Naposledy upraveno 29. 1. 2015 v 11:50:29 uživatelem Ondřej SmíšekKOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

Příspěvek na účet

Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet 4200148948/6800. Předem Vám velice děkujeme!

Sociální sítě

© 2006–2020 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

UbiQue Webs