Akreditované kurzy

Nabídka dvoudenního programu: Jsem OK, jsi OK pro pracovníky ÚP ČR, sociální pracovníky na samosprávných úřadech, sociální pracovníky v sociálních službách.

Nabízíme akreditované kurzy pro pedagogické pracovníky, kteří pracují s romskými dětmi a nově také kurz psychohygieny pro pedagogy.

Nejdřív střecha

Od roku 2016 jsme zapojeni v projektu Nejdřív střecha, který realizuje pan Vojtěch Sedláček a NADĚJE. Díky projektu mohou náš azylový dům využívat až na dva měsíce i rodiny zcela bez prostředků. Více na nejdrivstrecha.cz 80R-Mosty, z.s. již od roku 1992 poskytují profesionální pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením v ČR. Provozují tři registrované sociální služby — azylový dům pro matky s dětmi, sociálně-právní poradnu a nízkoprahový klub pro děti a mládež. R-Mosty, z.s. dále realizují akreditované vzdělávací programy pro odborníky z pomáhajících profesí, kulturní projekty a řadu fakultativních aktivit v oblasti bydlení a zaměstnávání. Rovněž od roku 2012 distribuujeme v rámci humanitární činnosti potraviny pro nejohroženější rodiny a jednotlivce, pomáháme jim s vybavováním domácnosti i stěhováním. Jsme členy Valné hromady Potravinové banky Praha, členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a České asociace streetwork

  • Azylový dům
  • Nízkoprahový klub
  • Socálně-právní poradna
  • Vzdělávání
  • Kulturní projekty
  • Stěhování a doprava

Aktuality


Zemřela Pavlína Radlová, ředitelka Azylového domu R-Mosty

27. 3. 2022

Vážení kolegové, klienti a příznivci našich služeb, s lítostí v srdci Vám musíme oznámit, že nás navždy opustila naše kamarádka, přítelkyně a zároveň nejdéle sloužící kolegyně Pavlína Radlová.

Pavlína byla zakladatelkou sociální poradny R-mosty a vedoucí azylového domu R-mosty, silná bojovnice za lepší životy lidí v nouzi, Romů i Neromů, mužů, žen a zejména dětí.

Podlehla po dlouhé a statečné snaze ještě mezi námi zůstat.

Čest její památce i celému jejímu životu.

Nový projekt "Rozvoj NDC Husitská"

1. 3. 2022

V říjnu 2021 byl zahájen nový projekt podpořený z OPPPR nazvaný Rozvoj zázemí a služeb Nízkoprahového denního centra Husitská (CZ.07.3.56/0.0/0.0/20_076/0002299), jehož cílem je rekonstrukce části objektu na adrese Husitská 114/74, 130 00 Praha 3 a pořízení vybavení pro poskytování sociální služby Nízkoprahového denního centra Husitská. Klienti služby tak budou od podzimu roku 2022 v rámci nabízených služeb využívat nově rekonstruované prostory.KOMUNITNÍ CENTRUM HUSITSKÁ

Fakultativní komunitní projekt www.husitska.eu. Pokračování úspěšného JobClubu Restart opět v partnerství s Městskou částí Praha 3 a NADĚJÍ. Nový podzemní prostor pro kino, přednášky, svépomocné i moderované skupiny, terapie, dobrá káva.. .

Příspěvek na účet

Můžete podpořit naší činnost zasláním libovolné finanční částky na náš bankovní účet u České spořitelny 5034021339/0800. Předem Vám velice děkujeme!

Sociální sítě

� 2006�2022 R-Mosty, z.s. | Kontakty | Administrace | Na začátek stránky

UbiQue Webs